четвртак, јануар 28, 2010

Banja Luka - Objavljen Oglas o raspodjeli budžetskih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

Prenosim kompletan tekst sa sajta Gradske uprave Banjaluka:
GRAD BANJA LUKA
GRADONAČELNIK

Administrativna služba Grada Banja Luka na osnovu člana 69. Statuta Grada Banjaluka (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 25/05), Odluke o usvajanju budžeta Grada Banja Luka za 2010. godinu (Sl. glasnik Grada Banjaluka broj 32/09) i Pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Banja Luka – pojedinci (Sl. glasnik Grada Banja Luka br. 1/09), o b j a v lj u j e


OGLAS
o raspodjeli budžetskih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti lica kojima je, u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na jednu proceduru asistirane reprodukcije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i imaju prijavljeno prebivalište na području grada Banja Luka.
Lica koja su jednom iz budžeta Grada ostvarila finansijsku podršku za ove namjene ili su u međuvremenu eventualno ostvarila potomstvo, nemaju pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći.
Lica koja su za ove namjene podnijela zahtjev u 2009. god. treba da obnove zahtjev i uz isti dostave samo medicinski nalaz kojim se dokazuje opravdana potreba za proceduru asistirane reprodukcije (ne stariji od 6 mjeseci).

Uz zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći podnosilac – podnosioci koji se prvi put obraćaju dužni su priložiti sljedeće isprave:
1. Rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kao dokaz o priznatim
troškovima jedne procedure asistirane reprodukcije ( vantjelesne oplodnje);
2. Medicinsku dokumentaciju (ne stariju od 6 mjeseci ) kojom se dokazuje opravdana
potreba za proceduru asistirane reprodukcije ( vantjelesne oplodnje);
3. Fotokopija lične karte;
4. Fotokopija žiro računa i
5. Ukoliko je lice nezaposleno dostaviti Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
Republike Srpske kojim se dokazuje nezaposlenost.

Zahtjeve za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) sa potrebnom dokumentacijom treba predati u prijemnu kancelariju Administrativne službe Grada Banja Luka (broj 16) najkasnije do 01. maja 2010. god., a iste će rješavati Komisija u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Banja Luka – pojedinci, broj: 12-G-148/09 objavljenog u Sl. glasniku Grada Banja Luka br. 1/09.

Sve informacije možete preuzeti putem Interneta sa oficijelne stranice Grada Banja Luka, www.banjaluka.rs.ba, na telefon broj 051 244- 444 lokal 701 i 704 ili direktno u kancelariji broj 22.