среда, децембар 31, 2008

Novogodišnji intervju sa gradonačelnikom Banja Luke Dragoljubom Davidovićem

U toku ove godine realizovano je mnogo projekata i, generalno govoreći, rađeno je planski.

Nekoliko velikih investicija, zbog određenih problema, prolongirano je za narednu godinu. To je most kod "Incela", olimpijski bazen, pasarela, prva faza novog groblja u Vrbanji, Ulica Ilije Garašanina, put Krčmarice - Delibašino Selo i drugi projekti, koje ćemo nastaviti da radimo u narednoj godini, rekao je u intervjuu za "Fokus" gradonačelnik, Dragoljub Davidović. On je govorio i o drugim važnim projektima, koji će se realizovati u narednoj godini.

BLB: Budžet za 2009. godinu jeste 184 miliona. U koju oblast će se najviše ulagati?

DAVIDOVIĆ: Već osam godina zaredom budžet usvajamo prije Nove godine i konstantno je u porastu. Pored budžeta, usvojen je i Program komunalne potrošnje te Program uređenja građevinskog zemljišta. Bilo je primjedbi da u tu oblast ne bi trebalo usmjeravati toliko novca, ali nisu ušli u suštinu korisnosti ovih programa. Nijedan projekat ne možemo da ostvarimo ako prethodno ne riješimo pitanje zemljišta. Imamo uslove da od početka godine normalno počnemo s poslom.

BLB: Koji su projekti od prioritetnog značaja za narednu godinu? Kako napreduje realizacija Strategije razvoja grada do 2015. godine?

DAVIDOVIĆ: Prije usvajanja, Nacrt budžeta poslat je na javnu raspravu, da građani kažu šta je najpotrebnije. Kad sumirate javnu raspravu, uglavnom je dominantno pitanje infrastrukture, vodosnabdijevanja, putne mreže, javne rasvjete i grijanja u urbanom dijelu grada. Zbog toga smo se opredijelili da ulažemo u ove oblasti, iako su bitna i ulaganja u kulturu, školstvo, zdravstvo i sport. Dokument Strategija razvoja grada zaživio je u ovoj godini, tako da smo za narednu, kao prioritetne projekte, uzeli i neke koje predviđa ovaj dokument.

BLB: Koliko se napredovalo s realizacijom postavljanja kolektora? Šta je s prečišćivačem u Vrbanji, zasad jedinim?

DAVIDOVIĆ: Kad je u pitanju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, taj sistem nemamo riješen u potpunosti. Imamo samo dio kolektorske mreže, koja u gradu služi za prikupljanje otpadnih voda. Moramo nastaviti sa izgradnjom kolektora, jer ima dijelova grada koji nemaju kolektorsku mrežu.

Tu se radi o velikim investicijama i u narednom periodu sigurno ćemo nastaviti da sistemski rješavamo ova pitanja.

BLB: Da li ste zadovoljni stanjem u turizmu na području grada? Da li je u toj oblasti moglo da se učini više?

DAVIDOVIĆ: Nisam zadovoljan, a ima više razloga. Cilj je bio vratiti turizam u Banju Luku, da to postane jedna ozbiljna privredna grana, od koje bi građani i grad imali korist. Tu se mora ostvariti mnogo pretpostavki i urađeno je nešto od tih poslova, a moglo je da se uradi i više. Naši potencijali su Vrbas, Kastel, kulturno-istorijski spomenici, seoski turizam, sportske i druge manifestacije, koje će afirmisati grad. Mi smo tranzitno područje, kroz koje prolazi mnogo ljudi. Smatram da imamo mnogo posla u tom pogledu i potrebno je više raditi na tome, jer još uvijek nismo postigli cilj.

.
BLB: Grad je posljednjih godina mnogo izdvojio za razvoj putne mreže u selima. U kojem smjeru će se nastaviti s ulaganjima u ruralna područja?

DAVIDOVIĆ: Opredijelili smo se da više sredstava moramo izdvojiti za razvoj seoskog područja. Prioriteti su bili izgradnja puteva, vodosnabdijevanja i struja. Danas je bolja situacija, ali to još uvijek nije dovoljno i potrebno je raditi, posebno na vodosnabdijevanju. Ove godine prihvaćena su tri projekta za vodosnabdijevanje. Crno vrelo, s opštinom Prijedor, i Banjica, s opštinom Ribnik, trebalo bi da budu gotovi do 2010. godine, a projekat "Gašića vrelo" snabdijeva kanjon Vrbasa, i tim projektima biće snabdjeveno oko 95 odsto seoskog područja pitkom vodom. Usvojeni su i projekti o razvoju kanjona Vrbas, odnosno platoa Manjače. Želimo da popravimo nesklad na tim područjima.

BLB: Istekao je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Da li ste zadovoljni odzivom i kako u narednom periodu planirate da rješavate taj problem?

DAVIDOVIĆ: Zaprimili smo u ovoj godini 5.500 predmeta, a nismo izdali više od 250 građevinskih dozvola. Broj urbanističkih saglasnosti je veći, ali one ne znače legalno izgrađen objekat. Nisam zadovoljan rezultatima. Tražili smo preko Ministarstva lokalne uprave i samouprave produžetak roka i dobili smo odgovor da ne mogu prihvatiti naš zahtjev, jer će postojeći novi zakon o uređenju prostora dati mogućnost legalizacije, a taj zakon još nije donesen i povučen je iz skupštinske procedure. Po mom mišljenju, mora se uraditi novi tekst zakona. Do tada, rješavaćemo kako koji predmet pristiže. Svaki vlasnik objekta ima pravo da traži legalizaciju, ali po uslovima koji se nude sada.

BLB: Kako komentarišete ideju da se mjesne zajednice formiraju u opštine? Da li bi to uticalo na efikasniji rad?

DAVIDOVIĆ: U prethodnom sistemu imali smo tako nešto. Nisu bile opštine, ali su bili pravni subjekti. Sada su ustavna i pravna rješenja takva da su mjesne zajednice najneposredniji i najniži dio lokalne samouprave. Ljudi ponekad pokreću pitanje da li bi trebalo da bude više opština umjesto mjesnih zajednica. To je krupno pitanje, da bi se paušalno moglo reći da li bi trebalo ili ne, kao i političko pitanje. U BiH ima više gradova koji imaju ovakav sastav, pa neka se obrati pažnja na to kako oni funkcionišu. Za sada je ovako bolje i efikasnije.

BLB: Šta možete da poručite i poželite građanima u narednoj godini?

DAVIDOVIĆ: Svi najavljuju tešku iduću godinu. Ne sumnjam da će biti refleksija te krize i na naš prostor. Međutim, nisam za pristup da se svi uplašimo i blokiramo tako da ne možemo ništa da uradimo. Banja Luka će nastaviti kontinuitet u razvoju, možda u sporijem tempu, ali nema stajanja. Pored svega, imamo razloga za optimizam. Imamo i političku i ekonomsku stabilnost na jednom višem nivou, nego što je bio slučaj ranije. Čestitam predstojeće praznike i mnogo sreće u 2009. godini.


Tekst je u potpunosti preuzet od dnevnih novina Fokus.


I za kraj želim svima sretnu Novu 2009 godinu...

петак, новембар 07, 2008

Objavljen konkurs za stipendije iz fondacije " Dr Milan Jelić"

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini

I
Fondacija mDr Milan Jelić" raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklu-sa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu.
II
Fondacija mDr Milan Jelić" u školskoj 2008/2009. godini će dodijeliti ukupno 110 stipendija za studente I ciklusa, od čega 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i 35 stipendija za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.
Od ukupno planiranog broja (75 stipendija) za studente I ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini dodjeljuje se:
-15 stipendija studentima tehničkih nauka, -14 stipendija studentima prirodnih nauka, -13 stipendija studentima medicinskih nauka, -12 stipendija studentima biotehničkih nauka, -10 stipendija studentima društvenih nauka,
- 06 stipendija studentima humanitarnih nauka i
- 05 stipendija studentima umjetnosti.
III
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini u školskoj 2008/2009 godini iznosi 400,00 (četiristotine) KM, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Fondacije.
Mjesečni iznos stipendija redovnim studentima I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini iznosi 800,00 (osamstotina) KM, u skladu sa raspoloživim finansiJ-skim sredstvima u budžetu Fondacije.
IV
Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije mDr Milan Jelić" imaju redovni studenti I ci-klusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, pod uslovima:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
- da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
- da je redovan student (u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu školsku godinu),
- da nije stariji od 25 godina i
- da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,00).
IV
Pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije mDr Milan Jelić" imaju redovni studenti I ci-klusa na univerzitetima u inostranstvu pod uslovima:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine / Republike Srpske,
- da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
- da je redovan student Jednog od univerziteta u inostranstvu (u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu školsku godinu),
- da niJe stariji od 25 godina i
- da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu od 9,50),
V
Kriterijumi koji se boduju za studente I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studente I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu su:
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu profčne ocjene su: prosječna ocjena h 10 (zaokruženo na jedno decimalno mjesto),
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu trajanja školovanja s obzirom na finansijsko opterećenje studenata tokom trajanja školovanja su: studije u trajanju od 3 (tri) godine dodatnih 3 boda;
studije u trajanju od 4 (četiri) godine dodatnih 4 boda; studije u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci dodatnih 4,5 boda ili 9 (devet) semestara 4,5 boda; studije u trajanju od 5 (pet) godina dodatnih 5 bodova; studije u trajanju od 6 (šest) godina dodatnih 6 bodova,
- bodovi koji se dodjeljuJu kandidatu na osnovu njegove godine studija su: druga godina studija dodatnih 1 bod; treća godina studija 1,5 dodatnih bodova; četvrta godina studiJa dodatnih 2 boda; peta godina studija dodatnih 2,5 boda i šesta godina studija dodatnih 3 boda.
. VI
Studenti I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i studen ti I ciklusa na univerzitetima u inostranstvu ostvaruju dodatne bodove po kriterijumima koji su vezani za vannastavne aktivnosti studenata, i to za:
- rad objavljen u vodećem međunarodnom časopisu (nalazi se na 8S1 listi) -10 bodova
- rad objavljen u drugom međunarodnom časopisu - 8 bodova
- rad objavljen u vodećem domaćem časopisu - 7 bodova
- rad objavljen u domaćem časopisu - 6 bodova
- učešće na međunarodnoj naučno] konferenciji
- sa objavljenim radom - 6 bodova
- učešće na domaćoj naučnoj konferenciji
- saobjavljenimradom - 5 bodova
- učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji
- sa objavljenim radom - 5 bodova
- učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji
- sa objavljenim radom - 4 boda
- ostale naučne i stručne konferencije
- sa objavljenim radom - 3 boda
- recenzirana i objavljena naučna knjiga - 9 bodova
VII
Kao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u tački IV i V Konkursa, studenti I ciklusa su dužni priložiti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- potvrdu o mjestu prebivališta,
- potvrdu da ima status redovnog studenta i da nije obnavljao ni jednu školsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno na univerzitetima u inostranstvu,
- potvrdu o visini profka ocjena koja mora biti veća od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00)na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini, odnosno prosječnu ocjenu koja mora biti veća od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente na univerzitetima u inostranstvu
- potvrdu o dužini trajanja školovanja izdatu od strane nadležne visokoškolske ustanove na KOJOJ student studira,
- potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke VI, studenti prilažu radove, odnosno prijavu učešća na međunarodnim i domaćim studentskim naučnim konferencijama, kao i na ostalom naučnim i stručnim konferencijama ili prilažu recenziranu i objavljenu naučnu knjigu.
VIII
Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnoj tački moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne stariJe od 3 (tri) mjeseca, osim dokaza iz tačke VI Konkursa.
IX
Upravni odbor Fondacije „Dr Milan Jelić" će formirati posebnu Komisiju za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija.
X
O dodjeli stipendija zaključiće se ugovor kojim će se bliže odrediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika stipendije.
XI
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima I ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj i na univerzitetima u inostranstvu u školskoj 2008/2009 godini, slati na adresu:
Fondacija "Dr Milan Jelić",na ruke direktora, sa naznakom "NE OTVARATI"
Ul. Bana Milosavljevića br. 4,78000 Banja Luka.
Više informacija putem internet adrese: www.fondacijapredsjednikarepublike.com ILI na broj telefona: 051/248-158.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje..

понедељак, септембар 08, 2008

Banjaluka Challenger 2008

Već tradicionalni, sedmi po redu Banjaluka Challenger 2008 je tu pred nama. Kao i prošlih godina turnir se održava od 15. do 21.septembra na terenima Teniskog kluba Mladost u parku Mladen Stojanović.Kao što je poznato tereni su na otvorenom tako da se svi nadamo da će i ovde godine biti odlično vrijeme i da kiša neće praviti probleme. Što se tiče turnira ove godine tu je nekoliko novina, a ona najvažnija je da nagradni fond iznosi 30000 eura + hospitaliti (plaćen smještaj za igrače) što je povećanje u odnosu na prošlogodišnji koji je iznosio 25000 dolara. Samim povećanjem nagradnog fonda povećan je i broj bodova koje dobijaju finalisti i pobjednici. Tako će pobjednik umjesto dosadašnjih 50 ATP bodova dobiti 55 i 4.300 evra, dok će poraženom u finalu pripasti 38 bodova i 2.500 evra. Pobjednici dubla dobiće 55 bodova i 1.900 evra.
Ovogodišnji nosilac turnira je Španac Marsel Granoljers koji je trenutno 51. igrač na svijetu . Za Banjalučki Challenger mislim da je ovo odlična vijest i nagovještaj da će ovaj turnir biti najjači do sada što potvrđuje činjenica da je većina igrača među prvih 200 na svijetu!Inače,na osnovu plasmana na ATP rang-listi 24 tenisera će izboriti direktan plasman na glavni turnir, četiri igrača će do glavnog turnira morati preko kvalifikacija (13. i 14. septembra), a četvorica će dobiti pozivnice organizatora TK Mladost. Koji će to biti igrači, još nije poznato.Ono što je zanimljivo publici jeste da će na turniru još igrati Španci Danijel Himeno-Traver i Santijago Ventura, Boris Pašanski i Ilija Bozoljac iz Srbijei iz Hrvatske Roko Karanušić. Takođe učešće je prijavio i prošlogodišnji pobjednik Grk Konstantinos Ekonomidis.Sve u svemu mislim da će ljubitelji tenisa i sporta uopšte uživati ovih nekoliko dana koliko traje turnir, a ovo je ujedno pozvim svima da dođu pratiti mečeve i učine ovaj turnir još boljim pogotovo zato što je ulaz potpuno BESPLATAN!!! .

понедељак, септембар 01, 2008

Raspisan oglas za Stipendije "Petar Kočić " za 2008.

Kao i svake godine,Grad Banjaluka tj Administrativna služba grada raspisala je konkurs za dodijelu stipendija iz gradskog fonda Petar Kočić. Za one koji ne znaju, Grad iz ovog fonda svake godine daje stipendije srednjoškolcima i studentima Javnih Fakulteta koji naravno zadovoljavaju uslove postavljene u konkursu.Iako iznos i nije nešto prevelik pozivam sve srednjoškolce i studente koji ispunjavaju kriterijume da se prijave na konkurs jer svaka marka dobro dođe...
Tu je kompletan
"OGLAS o stipendiranju redovnih učenika i studenata iz gradskog Fonda "Petar Kočić"
. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti Javnih visokoškolskih ustanova ako ispune propisane uslove:
I Opšti uslovi:
1. da imaju prijavljeno prebivalište na području grada Banja Luka najmanje četiri
godine prije podnošenja zahtjeva,
2. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije,

3. da ne pohađaju srednju školu (upisane struke) ili visokoškolsku ustanovu
(upisanog studijskog programa) van grada Banje Luke, ako takve škole i javne visokoškolske
ustanove postoje u Banjoj Luci, te da ne pohađaju privatnu visokoškolsku ustanovu ili koledž,
4. da su nakon završnog razreda srednje škole, upisali prvu godinu studijskog
programa koji se izvodi na organizacionim jedinicama javne visokoškolske ustanove, prvi
put najkasnije u roku od dvije školske godine.
II Posebni uslovi
1. da su djeca palih boraca, ratnih vojnih invalida I, II, III i IV grupe, djeca civilnih
žrtava rata i civilne žrtve rata,
- pravo na stipendiju stečeno po ovom osnovu ostvaruju u periodu dok su redovni
učenici srednjih škola ili redovni studenti;
2. učenici srednjih škola II, III i IV razreda, koji su poslednje tri godine školovanja
završili sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem;
- izrazito marljivi studenti koji su tokom poslednje tri godine studija postigli
uspjeh sa prosječnom ocjenom najmanje 9,0 ;
- studenti javne visokoškolske ustanove za studijske programe koji se izvode na Elektrotehničkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Šumarskom, Tehnološkom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, koji su izrazito marljivi, a u poslednje tri godine studija ostvarili rezultate sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5.
(Prilikom dodjele stipendije studentima, boduje se uspjeh poslednje tri školske godine, tj. uzima se u obzir iuspjehu srednjoj školi za studente nižih godina studija).
3. učenici srednje škole i studenti bez oba roditelja, učenici srednje škole i
studenti bez roditeljskog staranja, te učenici srednje škole i studenti koji su djeca
samohranih roditelja, a rješenjem Centra za socijalni rad imaju status socijalno ugroženi.
4. učenici srednje škole i studenti, koji su kao osobe sa invaliditetom korisnici
prava na tuđu njegu i pomoć, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad Banja Luka.
Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju najmanje jedan od gore pobrojanih posebnih uslova za sticanje prava na stipendiju.
Iznos stipendija za sve učenike je 70,00 KM, za studente prve i druge godine studija je 100,00 KM, a za studente treće i viših godina 130,00 KM.

Popunjen obrazac prijave sa potrbnim dokumentima, treba predati u prijemnu kancelariju (broj 16) Administrativne službe grada Banja Luka;
- učenici od 01.09.2008. do 01.10.2008. godine,
- studenti od 01.09.2008. do 20.11.2008. godine.
Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Administrativnoj službi Grada, a nalaze se i na internetu, na oficijelnoj stranici Grada Banja Luka,
Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj internet prezentaciji Grada Banja Luka,a za dodatna pojašnjenja, i na telefon Administrativne službe grada broj: 051/244-444 lokal 706 i 496 ili direktno u kancelariji broj 23.

недеља, август 17, 2008

Jazzlook-Jazz festival Banjaluka 2008

Što se tiče festivala,Banjaluka je ove godine bila domaćin brojnim i veoma kvalitetnim festivalima od kojih neki imaju tendenciju da postanu poznati širom Evrope.Iskreno, mislim da je ovo ljeto bio totalni boom festivala i da je svako mogao pronaći nešto i za sebe. Da tome nije kraj pokazuje i ova najava jednog malo drugačijeg festivala koji će po prvi put biti organizovan u Banjaluci.Naravno,u pitanju je Jazzlook Festival. Kako kažu autori festivala stvorili su se uslovi da grad dobije jedan nepretenciozan, ali “spreman za rast”, jaaz festival. Samim tim organizatori naglašavaju da će festival biti okrenut više kvalitetu nego kvantitetu.Inače,festival će se održati od 27. oktobra do 1. novembra u Banjoj Luci,tačnije u Klubu “Delta” i u Domu omladine.
Tu su i izvođači:
.
27 Oktobar 2008 20:00
Big Band rts/Bisera Veletanlić Beograd
28 Oktobar 2008 20:00
Power trio i sveti/ Barcelona/New york
29 Oktobar 2008 20:00
Talya G.A Solan & The Israeli ethnic ensemble Tel Aviv
30 Oktobar 2008 20:00
Memlah/vh band Zrenjanin/Beograd
31 Oktobar 2008 20:00
Maja Savić trio Zagreb
1 Novembar 2008 20:00
Albert Bojan Savić trio Banjaluka
U sklopu festivala će se održati i radionica koju će voditi profesor Vladimir Samardžić u saradnji s renomiranim muzičarima.
S obzirom da je do informacija o festivalu teško doći nisam siguran da li je ovo konačna lista muzičara koji će nastupiti i da li će se ulaz uopšte plaćati.
Tu je i njihova oficijelna Myspace stranica koju možete pratiti.

понедељак, август 04, 2008

BALF - PROGRAM ZA AVGUST 2008.

1.8. (pet.)- Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Grupa Sound Beat

4.8. do 30.8.- Tvrđava Kastel- Kamena zgrada od 17 do 21 čas
Manifestacija „Mjesec kreativnog razvoja za djecu i mlade“
(radionice: slikarstvo, škola gitare, indijski ples,
break dance, ritmika, izrada nakita, teatar )
( u saradnji sa „Zdravo da ste“ Omladinski centar)

DATUM TERMIN AKTIVNOST STAROST KORISNIKA
4.8. do 16.8. 18.00-20.00 Slikarstvo za mlade 15-30 god.
4.8. do 23.8. 19.00-20.00 škola gitare 15-30 god.
4.8. do30.8. 19.00-20.00 break dance 5-30 god.
4.8. do 30.8. 18.00-20.00 hip hop ples 5-30. god.
4.8. do 30.8. 18.00-20.00 igraonica 2-7 god.
11.8.do 23.8. 18.00-20.00 fotografija 13-30 god.
11.8. do 30.8. 18.00-20.00 slikarstvo za djecu 5-15 god.
18.8. do 30.8. 18.00-20.00 indijski ples 5-30 god
18.8. do 30.8. 18.00-19.00 ritmika 5-15. god.
18.8. do 30.8. 18.00-20.00 izrada nakita 5-30 god.
18.8. do 30.8. 18.00-20.00 poezija 5-15. god.
18.8. do 30.8. 19.00-20.00 teatar 14-18 god.
Četvrtkom 17.00-19.00 radionice unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih
13-30 god.
Petkom 18.00-20.00 Izložbe
4.8. (pon.)- Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
POP TRIO
5.8. (ut.)- Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Duo LENE
6.8. (sr.)- Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
POP TRIO
7.8. (čet.) – Muzički paviljon u 20 časova
Veče ženske poezije
. ( saradnja sa Podružnicom književnika Banja Luka )
8.8. (pet.)- Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
Flatfunk
11.8. (pon.) - Tvrđava Kastel u 20 časova
Nacionalni zaslužni akademski ukrajinski ansambl
,, G. G. Veriovki,, - Ukrajina
11.8. (pon.) – Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Duo BIT
12.8. (ut.) – Tvrđava Kastel u 20 časova
Nacionalni zaslužni akademski ukrajinski ansambl
„ G. G. Veriovki „ - Ukrajina
12.8. (ut.) – Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Duo LENE
13.8. (sr.) – Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Duo BIT
14.8. (čet.) – Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Krajiški trubači
15.8. (pet.) – Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Grupa Sound beat
17.8.(ned.)- Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Koncert Gradski tamburaški orkestar Banjaluka
18.8.(pon.)- Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Koncert grupe Sound Beat
18.8. (pon.) – Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus muzičke večeri
Duo BIT
19.8. (ut.)- Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Koncert dječiji hor Vrapčići
19.8. (ut.) – Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
Duo LENE
20.8. (sr.) – Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Pjesničko veče posvećeno Kočiću
20.8. (sr.) – Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
POP TRIO
20.8. (sr.) – Banski dvor - dvorište
Projekat i izložba ,, 4 + 1 ,,
B. Glamočanin, M. Manojlović, R. Rakić, M. Miljanović i S. Vidović
21.8. (čet.) – Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Koncert Krajiški trubači
21.8. (čet.) – Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
Duo LENE
22.8. (pet.) – Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Dramski igrokaz „David Štrbac“
Glumac Boško Đurđević
23.8.(sub.)- Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Koncert grupe BALKAN EXPRES
24.8.(ned.)- Banski dvor- na ulazu iz ulice Bana Milosavljevića u 19 časova
„Kočić među nama“
Ispraćaj statue Kočića uz pjesmu, igru i ples CKUDM „V.Masleša“
25.8.(pon.)- Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
POP TRIO
26.8. (ut.) – Izložbeni salon u 19 časova
Izložba djela sa Likovne kolonije Zmijanje
( Kočićev zbor )
26.8.(ut.)- Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
Duo LENE
27.8.(čet.)- Muzički paviljon u 20 časova
Ciklus zabavne muzike
POP TRIO
28.8. (čet.) – Vijećnica u 19 časova
Slovo o Kočiću – književno veče
( Kočićev zbor)
28.8.(čet.)- Muzički paviljon u 21 čas
Ciklus zabavne muzike
Krajiški trubači
29.8. (pet.) - Muzički paviljon u 19 časova
MAXI STILL – izbor za MISS KIDS
29.8. (pet.) – Tvrđava Kastel
Koncert Rade Šerbedžija
30.8. (sub.) - Tvrđava KASTEL u 20 časova
MAXI STILL –izbor za MISS TEEN
30.8. (sub.) – Koncertan dvorana u 20 časova
Kočićevo veče- Svečana akademija
31.8.(ned.)- Tvrđava Kastel od 17 do 22 časa
Manifestacija „Mjesec kreativnog razvoja za djecu i mlade“
(radionice:slikarstvo, škola gitare, indijski ples,
break dance, ritmika, izrada nakita, teatar )- završna prezentacija
( u saradnji sa „Zdravo da ste“ Omladinski centar)

U petak Guča na Trgu Krajine
Poznati trubački orkestri iz Srbije nastupiće u petak 29.08 u 21 čas na banjolučkom Trgu Krajine
Svih pet orkestara koji će se predstaviti ljubiteljima trube na manifestaciji “Guča u Banjoj Luci” učesnici su Dragačevskog sabora.
Atmosferu Guče Banjolučanima će donijeti orkestri Dejana Lazarevića iz Požege, Dragana Ignjića iz Užica, Gvozdena Rosića iz Guče, Nenada Mladenovića iz Vranja i Božidara Nikolića iz Grdelice.
.

четвртак, јул 17, 2008

Ex-Yu Rocks 2008!!!

Kao što znate, prošle godine na Krupi na Vrbasu je održan EX-YU ROCKS festival koji je prema svima do tada najbolji održani. Upravo zato i ovde godine će na istom mjestu održati Ex-Yu Rocks,a evo šta kažu organizatotori zašto: Putujući širom Bosne i Hercegovine, festival je u svojim prethodnim izdanjima organizovan u Bugojnu, Travniku, Jablanici i Drvaru, a prošlogodišnje uspješno izdanje u Krupi na Vrbasu, topla dobrodošlica i podrška pružena od strane lokalnih vlasti i samih građana Banjaluke, uticala je na odluku organizatora da Krupa na Vrbasu ostane stalna lokacija festivala i baza odakle će biti omogućeno kvalitativno i kvantitativno širenje “Ex-Yu Rocks-a!”.Čini mi se da su ove godine organizatori i dobili više sredstava od Grada i Vlade RS tako da vjerujem da će ovaj festival biti još bolji.Ove godine festival će biti odražn u petak 25.07. i subotu 26.07. a evo i programa:.
PETAK
25.07.2008.

Beach Stage od 14.00
Punk Rock Maraton
In memoriam Goran Kovacevic vol.5
RGK (BL)
Dilan Dog (Doboj)

Glasgov Kolac (BL)
Patricks (BL)
Gužva u 16ercu (Osijek)
Trula Koalicija (G. Milanovac)

Main Stage od 20.00:

Važno Obaveštenje (BL) Rock 'n' Roll
Sopot (BL) Dubalkan
Entreat (N. Gorica, SLO) Metal
Zoster (Mostar) Reggae con Fusion
Kulturshock (Seattle) Gypsy Core & More

After Party at Beach Stage do zore:

Boss Tweed (Brooklyn, New York) Rockabilly Surf
DJ Yann & DJ Mess (Amsterdam)
DJ CHO, DJ cOnFuSeD – Progressive Crew

Side Programme cijeli dan:
Filmske projekcije
Kreativne radionice
Izložbe
Kampanje, prezentacije
Distribucije muzike, fanzina i časopisa
Reggae Sound Systems
I još svašta....................

SUBOTA
26.07.2008.
Beach Stage od 13.00
Punk Rock Maraton
In memoriam Goran Kovacevic vol.5
Karambol (Vinkovci)
Ispad! (BL)
Kapetan Kasim (Donji Vakuf)

Vitalni Organ (Orašje)
Genetička Kontrola (Prijedor)
Punkreas (Nikšić)

Vox Populi (Beograd)


Main Stage od 19:30

The Dreamers (Jablanica) Hard & Heavy
Les Skalopes (Paris) Ska
Kanda, Kodža i Nebošja (Beograd) Bluesed Up Reggae
UK SUBS (London) Punk Legends
Kal (Beograd) Urban Gypsy Beats

After Party at Beach Stage do zore:

S(Kal)opes & Guests
DJ Flore (Lyon)
MF Police
and even more...

Side Programme cijeli dan:

Filmske projekcije
Kreativne radionice
Izložbe
Kampanje, prezentacije
Distribucije muzike, fanzina i časopisa
Reggae Sound Systems
I još svašta.....................

Najvažnije: ULAZ JE FREE!!!

петак, јул 11, 2008

Nektar DemoFest Banjaluka 2008

Kao već svi znaju uskoro se treba održati jedan veoma zanimljiv festival-Nektar Demo Fest. Kao što mu i ime govori ovo je festival gdje će se predstaviti razni muzičari koji do sada nisi imali sreće da izdaju svoj album.Kao oni kažu: "Nektar Demofest je festival demo bendova bez žanrovskog ograničenja koji ima za cilj da mladim neafirmisanim bendovima pruži šansu da pronađu svoje mjesto na afirmisanoj muzičkoj sceni. Trideset i šest bendova iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske imaće priliku da pred stručnim žirijem pokažu svoje muzičko umijeće". Upravo zato i prva nagrada je Profesionalno snimanje, izdavanje albuma i produkcija jednog muzičkog spota. Iza cijelog projekta stoji veoma jaka marketing agencija Aquarius-Ogilvy u saradnji sa Banjalučkom Pivarom. Demo fest će se održati od 19. do 26.jula. na tvrđavi Kastel. Tu je naravno i kompletan program festivala:
19.juli – subota

* 19:30h – Crtači grafita iz cijelog regiona u parku Petar Kočić
* 21:30h – Svečano otvaranje Nektar Demofesta na tvrđavi Kastel
o Nastup grupe Afrodizijak
* 22:30h – Veliki koncert grupe KUD Idijoti
20.juli - nedjelja

* 12:00h – Otvaranje izložbe „Rock momenti” u amfiteatru Doma omladine
* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film “La Vie en Rose”
* 21:30h – Prvo takmičarsko veče:

1. Roto bend – Bihać
2. Rigorozni – Sarajevo
3. Magma – Beograd
4. Boje i lakovi – Zagreb
5. Dead fish – Koprivnica
6. Betty blue – Banjaluka
7. Killingjazzhardcorebaby – Travnik
8. Bauk Skvod – Beograd
9. Izolier band – Zagreb
10. Illegal Mindz – Doboj
11. Uncle Sam Decided – Sarajevo
12. Sepal – Karlovac

* After Nektar Demofest:
o 00:00h – DJ Monsieur Jacques & Clemens u klubu Boom boom room-u
o 00:00h – DJ Marmat u klubu Mystique
o 00:00h – Chill lounge @ Hard rock radio caffe
21.juli – ponedjeljak

* 12:00h – „Odnos medija i rock kulture tokom poslednjih nekoliko godina na prostorima Ex-Yu” – Bane Lokner, muzički kritičar
* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film “Fados”
* 21:30h – Koncert Marčelo & Filter Crew
* 22:30h – Koncert Damir Urban & 4
* After Nektar Demofest:
o 00:00h – DJ Marmat u klubu Boom boom room-u
o 00:00h – DJ Funkusion u klubu Mystique
o 00:00h – Chill lounge @ Hard Rock radio caffe
22.juli – utorak

* 12:00h – Radionica na temu „Rock muzika - vizuelni identitet” – Anamarija Vartabedijan, magistar umjetnosti
* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film “Control”
* 21:30h – Drugo takmičarsko veče:

1. Beware – Travnik
2. Punčke – Vinkovci
3. Raven – Kičevo
4. Pop ups – Sombor
5. Hush – Slovenski Gradec
6. Štraft – Beograd
7. Endorfin – Pančevo
8. Žene kese – Beograd
9. Post scriptum – Banjaluka
10. East time – Foča
11. Aurora – Banjaluka
12. Venus – Mostar

* After Nektar Demofest:
o 00:00h – DJ Funkusion u klubu Boom boom room-u
o 00:00h – DJ Woodie u klubu Mystique
o 00:00h – Chill lounge @ Hard Rock radio caffe
23.juli - srijeda

* 12:00h – Radionica na temu – „Ex-Yu muzička industrija i novonastala situacija u svjetskim okvirima, ( Internet marketing, odsustvo prodaje, nestanak radnji ), mogućnosti plasmana ovdašnjih bendova, značaj MySpace” – Bane Lokner, muzički kritičar
* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film “Ray” – Ray Charles
* 21:30h – Koncert Darko Rundek & Cargo orchestra
* After Nektar Demofest:
o 00:00h – DJ Marko u klubu Boom boom room-u
o 00:00h – DJ Disney i DJ Lemon u klubu Mystique
o 00:00h – Chill lounge @ Hard Rock radio caffe
24.juli - četvrtak

* 12:00h – Radionica na temu „Alter Rock 90-tih” – Želimir Altarac Čičak
* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film “Stoned”
* 21:30h – Treće takmičarsko veče:

1. Deja Vu – Tuzla
2. Sheitans – Županja
3. Grimmski – Ljubljana
4. Alex Black i Pop box – Jagodina
5. Chakra – Slovenske Konjice
6. GRINFANKORKESTRA – Slovenske Konjice
7. Nan Deska – Zagreb
8. The Bad Jam - Varaždin
9. Trypcycle – Novi Sad
10. Grof Đuraz – Banjaluka
11. Saško Kostov – Veleš
12. Catrin Noise – Banjaluka

* After Nektar Demofest:
o 00:00h – DJ Disney i DJ Lemon u Boom boom room-u
o 00:00h – DJ Marko u Mystique
o 00:00h – Chill lounge @ Hard Rock radio caffe
25.juli – petak

* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film "Mi nismo anđeli 3 – Rock and Roll uzvraća udarac"
* 21:30h – Nektar Demofest polufinalno veče; dodjela nagrade publike i akreditovanih novinara
* After Nektar Demofest:
o 00:00h – chill lounge @ Hard Rock radio caffe
26.juli – subota

* 18:00h – Nektar Demofest movie time: Film "Hard days night – Beatles"
* 21:30h – Nektar Demofest finalno veče; dodjela nagrada stručnog žirija
* 22:30h – Koncert Vlatko Stefanovski Trio
* After Nektar Demofest:
o 00:00h – Chill lounge @ Hard Rock radio caffe

Svi koncerti će se održati na tvrđavi Kastel
Sve radionice će se održavati u Amfiteatru Doma omladine
Svi filmovi će biti prikazani u Multiplexu Kozara
Kao što možete primjetiti u sklopu Nektar Demofesta koncerte na tvrđavi Kastel će održati:
Kud Idijoti, Marčelo & Filter Crew, Damir Urban & 4, Darko Rundek & Cargo Orkestar i Vlatko Stefanovski Trio
Nagrade su:
1. Profesionalno snimanje, izdavanje albuma i produkcija jednog muzičkog spota
2. Profesionalna binska oprema za bend
3. Profesionalno snimanje, izdavanje singla (max 2 pjesme) i produkcija jednog
muzičkog spota

Pored nagrada koje dodjeljuje stručni žiri tu su i:
Nagrada publike: 3000 KM
Nagrada akreditovanih novinara: 2000 KM
I za kraj jedna lijepa vijest, a to je da će ulaz biti potpuno BESPLATAN.

четвртак, јул 10, 2008

BALF - PROGRAM ZA JUL 2008.

U toku je još uvijek Banjalučki Ljetni Festival -BALF koji u ovom mjesecu donosi stvarno zanimljiv program:
10.7. (čet.)- Muzički paviljon od 9 do 14 časova i od 20 do 22 časa
Obilježavanje 152. godina rođenja Nikole Tesle (U saradnji sa Savez inovatora RS)
11.7.(pet.)- Koncertna dvorana u 21 časova Koncert SPD „Jedinstvo"
16.7.(sr.)- Muzički paviljon u 20 časova
Koncert Kamerni ansambl „Belcanto"
Tijana Topić, sopran
Valentina Milekić, sopran
Maja Manojlović, sopran
Sunčica Lončar, flauta
Vedrana Stojić, klavir
Vlado Danić,tenor,klavir
Program: Skarlati, Hendl, Mendelson....
16.7.(sr.)- Tvrđava Kastel u 21 čas
Koncert Usnija Redžepova i trubači
(U saradnji sa AFOS)
19.7.(sub.)-Tvrđava Kastel u 21čas DEMO FEST
Svečano otvaranje - Koncert Dejana Cukića i Nene Belana

20.7.(ned.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMO FEST
21.7.(pon.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
21.7.(pon.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMOFEST Koncert
21.7.(pon.)-Tvrđava Kastel u 22 časa DEMOFEST Koncert
22.7.(ut.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
22.7.(ut.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMOFEST
23.7.(sr.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
23.7.(sr.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMOFEST
Koncert Darko Rundek i Kargo orkestar
24.7.(čet.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
24.7.(čet.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMOFEST III takmičarsko veče
25.7.(pet.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
25.7.(pet.)-Tvrđava Kastel u 21 čas DEMOFEST
Polufinalno veče; dodjela nagrade publike i akreditovanih novinara
26.7.(sub.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
27.7.(ned.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
28.7.(pon.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
29.7.(ut.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
30.7.(sr.)- Muzički paviljon
Šahovski turnir
30.7.(sr.)- Tvrđava Kastel u 21 čas
Pozorišna predstava „Kontejner sa 5 zvezdica"
Zvezdara teatar
(U sardnji sa AFOS)
31.7.(čet.)- Tvrđava Kastel u 21 čas
Dragačevski sabor trubača „Guča"
1.8.(pet.)- Tvrđava Kastel u 21 čas
Dragačevski sabor trubača „Guča"

уторак, јун 24, 2008

Izabrana najljepša dvorišta za 2008

Kao što sam pisao,i ove godine je u gradu organizovana akcija uređenja Najljepšeg Dvorišta koja je zvanično završena ovih dana.Evo i pobjednika i kompletnog saopštenja iz Gradske Uprave:
Gradonačelnik Dragoljub Davidović, 17. juna ove godine, uručio je priznanja i vrijedne nagrade pobjednicima akcije „Biramo najuređenije dvorište, školsko dvorište i prostor u stambenoj zgradi“.
U izboru najuređenijeg školskog dvorišta prvo mjesto su podijelile osnovne škole „Milutin Bojić“ i „Janko Veselinović“, drugo mjesto je pripalo OŠ „Branko Radičević“, a treće OŠ „Zmaj Jova Jovanović“, dok je za najuređeniji prostor u stambenoj zgradi priznanje dobila zajednica etažnih vlasnika u Ulici Majke Jevrosime 25, a potom slijede ZEV Braće Jugovića 70 i Ognjena Price 16. Nagradu za najuređenije privatno dvorište dobio je Davor Lahovski, drugo mjesto pripalo je Dragoslavi Plavšić, a treće Svjetlani Krajišnik. Posebnu nagradu dobili su zajednica etažnih vlasnika u Ulici Branka Radičevića 7, Odjeljenje vaspitno-popravnog doma Kazneno-popravnog zavoda Tunjice i Socijalno-gerijatrijski centar, a specijalna nagrada dodijeljena je Ljubi Žderi, koji već godinama uređuje svoje dvorište i učestvuje u raznim izborima i akcijama.
. Vlasnik najuređenijeg privatnog dvorišta, Davor Lahovski kaže da se uređenjem svog životnog prostora bavi godinama i da je za taj posao potrebno mnogo ljubavi i truda.
OŠ «Branko Radičević» već dvije godine osvaja drugo mjesto, a direktorka Jadranka Božić kaže da su zbog toga svi u školi ponosni.
Gradonačelnik Dragoljub Davidović čestitao je nagrađenim i naglasio da je akcija organizovana sa ciljem «širenja pozitivne energije i da se građanima pokaže da sve može biti ljepše nego što jeste».
«Akcija je dala rezultat jer svake godine sve više ljudi učestvuje. Drago mi je što smo uspjeli da građani prihvate ovu ideju i da svi koji dođu u naš grad primijete da je sve uredno i čisto», rekao je gradonačelnik Davidović i dodao da se nada da će akcija ubuduće imati još više uspjeha kako u gradu tako i u seoskim područjima.
Ovu akciju Grada Banja Luka podržali su: „Tamaris kompani“ d.o.o, Cvjećarstvo „Klindić“, „Banjalučka pivara“, „Gradska Tržnica“, kompanija „Tropik“ i „Om kafa“.

Najuređeniji prostor u stambenoj zgradi

Najuređenije privatno dvorišteDvorište OŠ „Milutin Bojić“
.

уторак, јун 10, 2008

BALF - Banjalučki Ljetnji Festival 2008

Već tradicionalno svake godine se na ljeto organizuje BALF-Banjalučki Ljetni Festival, festival sa veoma raznovrsnim kulturnim i umjetničkim programom.Kao i prošlih godina promocija je izostala totalno što bi stvarno trebalo promjeniti u budućnosti i poraditi malo više na tome.
Do tada, prenosim vam kompletan program:
10.6. (ut.) – Koncertna dvorana u 20 časova
Koncert i promocija CD-a „Zvuci balkana“etno grupe „Trag“
KUD „Slavko Mandić“ Laktaši
11.6. (sr.) – Izložbeni salon u 20 časova
Izložba Ex libris iz kolekcije Zorana S. Stamenkovića – Novi Beograd
( kulturna saradnja gradova partnera Beograd – Banja Luka )
11.6. (sr.) - Vijećnica u 20 časova
Koncert studenata Akademije umjetnosti Banjaluka –
Klavirski odsjek - klasa prof. Nevene Popović
12.6. (čet.) – Muzički paviljon od 11-16 časova
Okrugli sto i konferencija za novinare
Međunarodnog festivala kratkog filma -Kratkofil
12.6. (čet. ) - Koncerta dvorana u 20 časova
Koncert Gradskog tamburaškog orkestra i
promocija knjige „Beše nekad osam tamburaša“
13.6. (pet.) – Muzički paviljon od 11 – 16 časova
Okrugli sto i konferencija za novinare
Međunarodnog festivala kratkog filma -Kratkofil
13.6. (pet.) – Tvrđava Kastel 21 čas
Koncert Van Gogh
( saradnja sa Front stage )
. 14.6. (sub.) – Muzički paviljon od 11-16 časova
Okrugli sto i konferencija za novinare
Međunarodnog festivala kratkog filma -Kratkofil
14.6. (sub.) – Tvrđava Kastel u
Koncert - Kiril Džajkovski i Skopska filharmonija
(saradnja sa Međunarodnim festivalom kratkog filma Kratkofil)-
15.6. (ned.) – Muzički paviljon od 11 – 16 časova
Okrugli sto i konferencija za novinare
Međunarodnog festivala kratkog filma –Kratkofil
16.6. (pon.) – Vijećnica u 19 časova
Promocija knjige Depresija u djece i mladih
Marije Burgić Radmanović
Učestvuju: prof. dr Veronika Išpanović i prof.dr Zorka Lopičić
i autorica
16.6. (pon.) – Muzički paviljon u 20 časova
Koncert Ognjen Janjanin – harmonika
17.7. (ut.) – Muzički paviljon u 19 časova
Promocija knjige Cvijet na kapiji sna Aleksandre Čvorović
Učestvuju: Tatjana Bijelić, Ranko Risojević,
Dragan Dragomirović i autorica
17.6. (ut.) – Tvrđava Kastel u 21 čas
Koncer- Sergej Ćetković
(saradnja sa Queen estradom )
18. 6. (sr.) – Koncertna dvorana u 20 časova
Koncert studenata Akademije umjetnosti Banja Luka
Odsjek solo pjevanje, klasa prof. Radmile Smiljanić
19.6. (čet.) – Koncertna dvorana u 20 časova
Koncert Laura Levai Aksin, flauta i Iris Kobal, klavir
( u saradnji sa Udruženje muzičkih umjetnika RS)
20. i 21. 6. – Tvrđava Kastel
NEOFEST
LIVE NIGHT 1: Post Scriptum, Banja Luka
1001 Ways/ The Gandhi Tour, Switzerland
Duberman, Paris, France
IDEM, Nantes, France
LIVE NIGHT 2: Catrin Noise, Banja Luka
Del Arno Band, Serbia
Vroom, Beograd, Serbia
DJ NIGHT 1: DJ Rea, Zagreb, Croatia
DJ Karim, Algeria/USA
DJ Angela Gitana, Chicago, USA
Tricky D Tunes, Berlin, Germany
DJ NIGHT 2: Sneak Thief, Berlin, Germany
DJ Woodie
DJ AZZIDO DA BASS, GERMANY
HIP-HOP NIGHT: MF Police, banja Luka BiH
Throw Panda Bat, Paris, France
Hain Teny, Novi Sad, Serbia
METAL NIGHT: Heaven Rain, Banja Luka/Prijedor
Antidope, Banja Luka
Batina, Slovenia
Decontrolled, Beograd, Serbia
20.6. (pet.) – Izložbeni salon u 20 časova
Izložba grafike, autora Dajana Špirića, Banja Luka
20. do 21. 6. – Muzički paviljon u 12 časova
Izložba narodnih nošnji i instrumenata u okviru
Internacionalnog festivala folklora „Dukat“
23.6. (pon.) – Vijećnica u 20 časova
Koncert Iva Mrvoš,sopran i Ljubica Grujić , klavir/ Beograd
( u saradnji sa Udruženjem muzičkih umjetnika RS)
25. 6. (sr.) – Muzički paviljon u 17 časova
Izbor za MISS KIDS i modna revija
(Saradnja sa modnom agencijom Maksi stil)
26.6. – Muzički paviljon u 17 časova
Izbor za MISS TEEN i modna revija
( saradnja sa modnom agencijom Maksi stil)
26.6.(čet.) – Tvrđava Kastel u 19 časova
Koncert dječijeg hora Vrapčići
27.6. (pet.) – Koncertna dvorana u 20 časova
Koncert „Gudači sv. Đorđa“ i Hor „Kir Stefan Srbin“, Beograd
28.6. (sub. ) – Park „Petar Kočić“ 9-11 časova
Konferencija beba
28.6. (sub.) – Muzički paviljon 10 časova
II susret dječijeg dramskog stvaralaštva - izložbe, ples,
modne revije i dječije predstave
(saradnja sa studiom glume „Roda“)
28.6. – Tvrđava Kastel u 21 čas
(u slučaju kiše u Koncertnoj dvorani Banskog dvora)
Kabare „Dobra stara vremena „
Igraju: Rade Marjanović i Srđan Bubalo
Gosti: Lola Novaković i Tanja Bošković
29.6. (ned. ) – Tvrđava Kastel u 21 čas
Koncert Aleksandre Radović
( saradnja sa Semio – Beograd)
30.6. (pon.) – Koncertna dvorana u 20 časova
Koncert : Kristina Arnič - Relja Turudić bend, Ljubljana
Organizator zadržava prava izmjene i dopune programa.

среда, јун 04, 2008

Neofest International Summer Peace Festival 2008

Sada već tradicionalni festival-Neofest će se održati i ove godine na tvrđavi Kastel kao i prošlih godina. Ove godine će biti održan u petak 20.06. i subotu 21.06.2008. godine. Ne znam šta bi više rekao jer gledajući program i sve ostalo ne vidim da ima ikakvih promjena i poboljšanja u odnosu na prošli, sem činjenice da će ove godine biti tri bine i to LIVE Stage!, SREDNJI Stage! i DJ Stage! Naravno, nije na meni da sudim već publici koje vjerujem da će biti i previše :)
Uglavnom evo najavljenih izvođača:.

LIVE Stage! 20.06.2008 Friday / Petak

21:30 - POST SCRIPTUM (BiH)
Reggae / Ska
22:45 - 1001 WAYS / GANDHI PROGRAM (CH)
Ambient / Pop / Indie
00:30 - IDEM (FR)
Dub / Electro / Rock
02:00 - DUBERMAN (FR)
Dub / Electronica / Rock

SREDNJI Stage! 20.06.2008 Friday / Petak

21:30 - MF POLICE (BiH)
Wild Style
22.30 - B.J.V. CREW (BiH)
Hip Hop
23:30 - THROW PANDA BAT (FR)
Rock / Electronica / Experimental
01:00 - HAIN TENY (SRB)
Hip Hop / Nu-Jazz / Funk

DJ Stage! 20.06.2008 Friday / Petak.

22:00 - REA (HR)
dancehall / grime / breakbeat / garage / jungle / hip-hop / trip-hop / drum'n'bass / reggae
00:00 - GITANA ANGELA (USA)
Gipsy / Dance / Reggae / Dub / Latin / Arab
02:00 - TRICKY D (D)
Jungle / Dub / Breakbeat

LIVE Stage! 21.06.2008 Saturday / Subota

22:00 - CATRIN NOISE (BiH)
Electronica / Trip Hop / Pop
23:00 - DEL ARNO BAND (SRB)
Reggae
01:00 - VROOOM (SRB)
Electro / Alternative / Rock

SREDNJI Stage! 21.06.2008 Saturday / Subota

21:30 - HEAVEN RAIN (BiH)
Progressive / Metal / Rock
22:30 - BATINA (SLO)
Metal / Hard Core
23:45 - DECONTROLLED (SRB)
Alternative / Metal
01:30 - ANTIDOPE (BiH)
Crossover / Metal

DJ Stage! 21.06.2008 Saturday / Subota

22:00 - SNEAK THIEF (D)
Electro / Techno / Funk
00:00 - WOODIE (BiH)
Resident
02:00 - AZZIDO DA BASS (D)
Electro / House

Cijena ulaznica još nije određenja,ali kada bude i to ću dodati. .

четвртак, мај 29, 2008

KRATKOFIL - Međunarodni festival kratkog filma 2008

Prošle godine je održan prvi,a ove godine će biti održan drugi i po najavama mnogo bolji i kvalitetniji Međunarodni Festival Kratkog Filma-KRATKOFIL 2008. Prošlogodišnji festival je bio extra organizovan,dosta kvalitetnih filmova,mnogo gostiju....!Utisak je bio da je festival baš ono što je trebalo gradu na Vrbasu i da je pun pogodak. Lično, meni se čini da je prošlogodišnji festival bio nekako upečativljiji i da je ostavio veći trag nego ovogodišnji BLIFF koji je imao 100 puta veći budžet. Prema najavama organizatora ovogodišnji festival će biti još bolji u svim pogledima. Kao i Bliff i Kratkofil je ove godine dobio donaciju od Vlade Rs u iznosu od 70.000 KM (nisam baš siguran za iznos) što je u startu više za 70.000 KM u odnosu na prošlu godinu tako da organizatori obećavaju još bolju organizaciju,filmove, a bogami i nagrade. Isto tako ove godine će biti organizovane radionice u saradnji sa Evropskom kulturnom fondacijom tako da vjerujem da će oni koji žele i moći svašta korisno naučiti- Radionica Filma - četvorodnevni niz panela, predavanja, diskusija i projekcija za mlade filmske stvaraoce iz BiH. Na panelima će učestvovati vrhunski predavači sa vodećih svjetskih filmskih škola, kao i neki od gostiju Festivala – priznati filmski stvaraoci.
Inače, Festival će održati od 11 do 15 juna 2008 godine, a tu je takmičarski program festivala:
NAZIV FILMA------------------------ REŽIJA
About Hate, Love, and Other One ------------------------Tobias Bilgeri
AgapE ------------------------Slobodan Maksimovic
Alicja Wonderland------------------------ Martin Gauvreau
Almost Like One of the Family ------------------------Astrid Goransson
Baby Love------------------------ Miguel Estima
Baggage Claim ------------------------Toni Bestard
Chimbumbe------------------------ Antonio Coello
Closing Session ------------------------Hardi Volmer
Daughters of Snow------------------------ Harri J. Rantala
Dull Compulsion ------------------------Bernd Reinink
Edward ------------------------Katrin Nicklas
Endemic Garden------------------------ Bojan Stevanić
Eve Krzysztof ------------------------Pietroszek
Flockmaster Jano Cerven------------------------ Lubomir Viluda & Ivan Krsiak
Gordon Sisters Redeux------------------------ Colette Copeland
Herzog and the Monsters------------------------ Lesley Barnes
Loss of Control ------------------------John Canciani & Simon Bretscher
Madrid: The Shadow of a Dream ------------------------Alejandro Andrade Pease
Medium ------------------------Rare Stefan Stuckert
Mercury ------------------------Savio Leite
Miraslava ------------------------Roberto Santaguida
Misha ------------------------Vladimir Smorodin
Moments ‚ ------------------------Liliana Resnick
Night Practice ------------------------Susanna Wallin
No Coke------------------------ Joern Utkilen
On the line ------------------------Reto Caffi
On the Sunny Side of the Alps------------------------ Janez Burger
One Pretty Happy Dame ------------------------Marie Helene Panniset
PRC ------------------------Dušan Šaponja & Dušan Čavić
Red Light District Graffiti------------------------ Kasumi Hiraoka
Reflections------------------------ Ho Tzu Nyen
Revelations ------------------------Jane Lee
Reverse Flashback ------------------------Chema García Ibarra
Season of Nightmare ------------------------Ghasem Ansari
She Who Measures ------------------------Veljko Popovic
SPEkTR Things That Go Bump in the Night ------------------------Thomas Pors
State Security ------------------------Mattias Wright
The 60 ------------------------Yolanda de los Bueis
The Age of Virginity ------------------------Danilo Beckovic
The Cat on the Road ------------------------Can Kilcioglu
The Chef's Letter------------------------ Sybil H. Mair
The Finer Things ------------------------Tim Mostert
The Gynaecologist------------------------ Alfonso Camarero
The Happy Man ------------------------Lucina Gil
The Modern Plague------------------------ Sylvain Rigollot
The Situationist ------------------------Igor Bosnjak
Train Town------------------------ Keith Bearden
Two Times Now ------------------------Michalis Konstantatos
Victim ------------------------Jieun Lee
Viva Sunita------------------------ Bob & Lola
Waves------------------------ Adrian Sitaru
Whiskeyed ------------------------Night Kevin Kirchenbauer
Wrestling ------------------------Grimur Hakonarson.

петак, мај 23, 2008

Program Banjalučkog Karnevala

Ne znam koliko su građani Banjaluke upućeni,ali u toku je Prvi Banjalučki Karneval. Kako informacija ima veoma slabo donosim vam kompletan repertoar:
Termin: 19 - 24. maj
Dani dječije radosti
- FESTIVAL osnovnih muzičkih škola na kome učestvuju muzičke škole iz: Banjaluke, Dervente, Gradiške, Prnjavora, Doboja, Teslića, Modriče, Bihaća..
Lokacija: Muzički paviljon u Parku Petar Kočić.
- Igrokaz za djecu - dječiji studio glume "Roda" Banjaluka
- Lutkarska predstava u izvođenju dječijeg studija" Roda"
Lokacija: Centar zaštiti me i Centar za slušno oštečenu djecu 20. - 21.5.
- Izbor Princa i Princeze Dječijeg karnevala
- Izbor FINALISTA takmičenja za Malu sirenu i malog Gusara
Lokacija: Trg krajine 24. maj - U okviru Dječijeg karnevala
Termin: 24. maj
Dječija karnevalska povorka.
Povorka je centralni događaj sedmodnevnih Dana dječije radosti i u potpunosti su posvećeni djeci i njihovoj zabavi i edukaciji.
Povorku čini 2000 djece iz banjalučkih vrtića i osnovnih škola od I do V razreda iz: Banjaluke, Laktaša, Srpca, Gradiške, Prijedora, Dubice, Kostajnice, Doboja, Teslića, Čelinca, K.Varoši, Modriče, Šamca, Dervente
Svaka grupa ima zadatak koji je vezan za likove iz dječije mašte.
Povorka se kreće glavnom ulicom od Trga Krajine do Pozorišta Gospodskom i Šolajinom ulicom i natrag GLAVNOM ulicom do Trga gdje se predstavljaju sve grupe uz program prilagođen njihovom uzrastu.
Na Trgu Krajine i u dijelu centralnog mjesta za predstavljanje karnevalskih grupa planirano je postavljanje Zabavnog parka, odnosno reklamnih šatora, punktova i slično.
Vrijeme održavanja Dječije karnevalske povorke je od 10 do 16 časova, a rad zabavnog parka od 8 do 20 časova.. Termin: 1 - 15. juni
Karnevalski sajmovi
- Mini sajam knjiga u organizaciji izdavačke kuće "Besjeda"
Termin: 2 - 30. juni
Karnevalske izložbe
- Izložba fotografija banjalučkog fotografa, fotografa agencije Reuters
London, Ranka Ćukovića na temu "Banjaluka – Banjalučki karneval",
crteža Maskote banjalučkog karnevala goluba Grigora i SUVENIRA
Karnevala.
Lokacija: Narodna i univerzitetska biblioteka.
Termin: petak 13. juni
SVEČANA večera POD MASKAMA za karnevalske grupe sa strane, Pokrovitelje Karnevala i VIP goste uz dodjelu Povelja, Priznanja i Zahvalnica učesnicima i Pokroviteljima Karnevala.
Prezentacija gastronomskih specijaliteta hotela Bistrica-Jahorina, odnosno Olimpijskog centra Jahorina uz NASTUP dijela Tamburaškog orkestra Banjaluka.
Termin: subota 14. juni.
Centralna međunarodna karnevalska povorka.
Centralna međunarodna karnevalska povorka je centralni događaj Velikog KARNEVALSKOG VIKENDA i planirano je učešće oko 1500 učesnika iz BiH i inostranstva. Planiran je dolazak desetak ekipa iz inostranstva (Budva, Beograd, Vrnjačka banja, Ptuj, Mozirje, Kavadarci, Strumica, Šarvar-Mađarska, Lipovljani) sa cca 500 učesnika.
PROGRAM dešavanja
Okupljanje karnevalskih grupa u ranim prijepodnevnim satima.
Dolazak padobranaca sa zastavama RS, Grada Banjaluka, FECC i Banjolučkog karnevala sa oznakama Pokrovitelja Karnevala.
Puštanje golubova mira i ljubavi - Narodna tehnika Banjaluka.
Polazak povorke uz HIMNU Banjalučkog karnevala.
Karnevalska povorka se FORMIRA od stare zgrade Vlade do Narodnog pozorišta.
Povorka odatle kreće do zgrade Opštine gdje je planirano PRVO predstavljanje.
Nakon toga povorka se kreće do CENTRALNOG dijela između Trga Krajine i Parka Petar Kočić. Ovdje je predviđeno DRUGO predstavljanje uz konferansu voditelja.
Prilikom dolaska zvanica iz FECC koje predvode povorku, a nakon kratkog nastupa Banjolučkih mažoretkinja, planiran je POZDRAVNI govor Gradonačelnika i Predsjednika Organizacionog odbora - Vlada RS.
Nakon toga sve karnevalske grupe su slobodne i odlaze na zajednički ručak i druženje.
DRUŽENJE u Krupi na Vrbasu i KARNEVALSKI FESTIVAL "KRUPA 2008."
U subotu 14. juna, nakon završetka Karnevalske povorke, svi
Učesnici Karnevala, cca 1500 ljudi, svojim autobusima dolaze na druženje i zajednički ručak u Krupu na Vrbasu čiji su suorganizatori MZ Krupa na Vrbasu i Centar za razvoj i unapređenje sela grada Banjaluka.
PROGRAM DRUŽENJA
RUČAK
Glavni meni je pečeni VO na ražnju čija priprema se odvija u saradnji sa ZTC Banja Vrućica Teslić čiji kuvari će pripremati ovaj nesvakidašnji specijalitet.
OSTALE AKTIVNOSTI
Fakultativni obilazak manastira Krupa, rijeke Krupe, umjetničke kolonije, rafting.

понедељак, мај 19, 2008

Lord of the Dance u Banjaluci

Kao što većina banjalučana zna, za dva dana-21.05. u dvorani Borik će se održati spektakl ove godine.Svjetski poznanata i popularna grupa Lord Of The Dance gostuje i najavljuje neviđeni spektakl do sada u gradu na Vrbasu. Za one koji ne znaju ovu Irsku plesnu grupu sačinjava 40 članova koji će promijeniti oko 250 kostima za vrijeme nastupa. Takođe,"Lord of the Dance" predstavljaju najveću planetarnu atrakciju irskog step dens plesa i muzike, čiji su kvalitet i popularnost nemjerljivi sa sličnim, manjim plesnim grupama.Osnovna karakteristika irskog step dens plesa je ta da je gornji dio tijela plesača u veoma mirnom položaju, dok su pokreti nogu veoma brzi i precizni. . Što se tiče ulaznica,one se mogu kupiti u "Hard Rock cafeu" i blagajni SP "Borik" i na Trgu Krajine. Cijene karata su 30, 40, 50 i 60 KM, dok je cijena VIP ulaznice 120 KM i u prodaju je pušteno 2700 karata. Znam da će mnogi reći da su cijene previsoke,ali mislim da cijena od 30 KM uopšte nije previsoka,čak šta više. Baš prije neki dan sam vidio plakat za koncert Saše Matića koji je odražan u klubu Kruna gdje je karta bila 20 KM. Pa ako možete dati 20 KM za Matića onda valjda možete i 30 za ovu svjetsku atrakciju. :)
Da ja više ne dužim, evo nekoliko video klipova njihovih nastupa:
понедељак, април 21, 2008

Banjaluka Internacionalni Film Festival 2008-Program

O BLIFF-Banjaluka Internacionalom Filskom Festivalu 2008 već sam pisao, tako da vas više sa tim neću gnjaviti već samo objaviti kompletan program festivala:PROGRAM BANJA LUKA INTRNACIONALNOG FILMSKOG FESTIVALA (BLIFF '08)
02.05.2008.
10:00 13:00 časova, Edukativni program, Muzički paviljon, park Petar Kočić
13:00 14:00 časova, Konferencija za novinare, Dom mladih, Press centar
15:00 23:00 časova, Edukativni program, Muzički paviljon, park Petar Kočić
19:00 20:00 časova, Koncert Big Band, Trg Krajine
20:00 20:30 Časova, Crveni tepih, Dječije Pozorište
21:00 21:30 ćasova, Ceremonija otvaranja, Dječije pozorište
21:0023:00 časova, Film van konkurencije, Zavet, Emir Kusturica, Srbija/Francuska, Dječije Pozorište
23:30 02:00 časova, VIP Party Jazz Duo, Dom mladih, Press Centar
03.05.2008.
10:00 13:00 časova, Edukativni program, Muzički paviljon, park Petar Kočić
11:00 13:00 časova, Bliff junior, Rudijeve avanture 2, Peter Timm, Njemačka, Kino Kozara Paradiso
13:00 14:00 časova, Press konferentija, Dom mladih Press Centar
14:00 16:00 časova, Bliff junior, Kradljivac Hocenploc,Gemot Roll, Njemačka, Kino Kozara - Rebecca
13:30 15:30 časova, Blifftin, Premijera filmova aprilske radionice sa tinejdžerima, Kino Kozara Paradiso
15:00 18:00 časova, Edukativni program, Pisanje filmske kritike, predavači Dr. Martin Blaney i Bernd Buder, Muzički paviljon, park Petar Kočić'
16:00 18:00 časova, Žene režiseri, Posao snova, Danijela Majstorović, BIH/Hrvatska, Kino Kozara Paradiso
16:30 18:00 časova, Bliff junior, Tvrđava pod opsjedom,Philippe Calderon, SAD/Kanada/Francuska, Kino Kozara Rebeca
18:00 20:00 časova, Film i smijeh (Igrani takmičarski), Bolesni od Ljubavi, Mariem Perez i Carlitos Ruiz Ruiz, Portoriko/SAD, Dječije pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Manastir, Pernille Rose Gronkjaer,Danska, Kino Kozara Paradiso
19:00 21:00 časova, Specijalni program, Služio sam engleskog kralja, Jiri Menzel, Češka/Slovačka, Kino Kozara-Rebecca
20:30 23:00 Časova, Festivalski hitovi (Igran i takmičarski),Posjeta orkestra, Eran Kolirin, Izrael/Francuska/SAD, Dječije pozoriste
21.00 23:00 časova, Film i smijeh, Dva dana u Parizu, Julie Delpy, Francuska/Njemačka, Kino Kozara Paradiso
21:30 23:30 časova, Specijalni program, Jedan koji se otisnuo: Ratie godine Vima Vendersa, Marcel When,Njemačka, Kino Kozara Rebecca
22:00 02:00 časova, „Break night" Dj Dušan (Beograd), Cafe Vienne
04.05.2008.
10:00 13:00 časova, Edukativni program, Pakovanje dokumentarnog filma, predavač Rada Sešić, Muzički paviljon, park Petar Kočić
11:00 13:00 časova, Dječiji Film, Duh u močvari, Branko Ištvančic, Hrvatska, Kino Kozara Paradiso
13:00 15:00 časova, Festivalski hitovi (lgrani takmičarski),Posjeta orkestra, Eran Kolirin, Izrael/Francuska/SAD, Dječije Pozorište
13:00 14:00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:30 15:30 časova, Retrospektiva filmova studenata Akademije umjetnosti Banjaluka, Kino Kozara Paradiso
14:00 16:00 časova, Bliff jurior,TKKG i misteriozna mašina pamćenja, Tomy Wigand, Njemačka, Kino Kozara-Rebecca
15:00 18:30 časova, Edukativni program, Jan Vriman Fund prezentacija fonda Rada Šešić, Koprodukcija dokumentarnih filmova, predavač Martichka Božilova,
Muzički paviljon, park Petar Kočić
15:30 17:30 časova, Film i smjieh (Igrani takmičarski), Bolesni od Ljubavi, Mariem Perez i Carlitos Riuz Ruiz, Portoriko/SAD, Dječije pozorište
16:00 18:30 časova, Mir i tolerancija, Muzički partizani, Miroslaw Dembinski, Poljska, Kino Kozara-Paradiso
16:30 19:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Manastir, Pernille Rose Gronkjaer,Danska, Kino Kozara-Rebecca
18:00 20:30 časova, Festivalski hitovi, 4 mjeseca, 3 nedelje i 2 dana, Cristian Mingiu, Rumunija, Dječije Pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvamosti, Dokumentarni film,takmičarski program, Durakovo, selo budala, Nino Kirtadze,Frarcuska, Kino Kozara-Paradiso
19:00 21:00 časova, Film i smijeh, Dva dana u Parizu, Julie Delpy, Francuska/Njemačka, Kino Kozara-Rebecca
20:30 22:00 časova, Festivalski hitovi (Igrani takmičarski),Armin, Ognjen Sviličić, Hrvatska/BIH/Njemačka, Dječije pozorište
21:00 22:30 časova, Film i smijeh, Kao kod kuće, Lone Scherfig, Darska, Kino Kozara Paradiso
21:30 23:30 časova, Žene režiseri, Posao snova, Danijela Majstorović, BIH/ Hrvatska, Kino Kozara-Rebecca
22:00 03:00 časova, „Urban Beat" Dj Siniša Tamamović (BL) i Dj Mladen Tomić (BL) Klub Kruna
05.05.2008.
10:00 17:00 časova, Edukativni program.TV dan, Hotel Bosna
13:00 14.00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:00 15:00 časova, Festivalski hitovi (Igrani takmičarski), Armini, Ognjen Sviličić, Hrvatska/BIH/Njemačka, Dječije pozorište
13:30 15:30 časova, Studentski filmovi takmičarski program BL0K 1,Kino Kozara-Paradiso
15:00 18:00 časova, Edukativni program, žene reditelji panel drskusija Muzički paviljon, park Petar Kočić
15:30 17:30 časova, Festivalski hitovi, 4 mjeseca, 3 nedelje i 2 dana, Cristian Mugiu,Rumunija, Dječije pozorište
16:00 18:00 časova, Mir i tolerancija, Aleksandra, Aleksandr Sokurov, Rusija, Kino Kozara-Paradiso
16:30 18:30 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni program takmičarski program, Durakovo, selo budala, Nino Kirtadze, Francuska, Krno Kozara Rebecca
18:00 20:00 časova, Žene režiseri (Igrani takmičarski), Ništa lično, Larisa Sadilova,Rusija, Dječije pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Sami u četiri zida, Alexandra Westmeier, Njemačka, Kino Kozara Paradiso
19:00 21:00 časova, Film i smijeh, Kao kod kuće, Lone Scherfig, Danska, Kino Kozara-Rebecca
20:30 22:00 časova, Festivalski hitovi, 12, Nikita Mikhalkov,Rusija, Dječije pozorište
21:00 23:00 časova, Film i smiijeh, Ne misli o tome, Gianni Zanasi, Italija, Kino Kozara-Paradiso
21:30 23:30 časova, Mir i tolerancija, Muzički partizani,Miroslaw Dembinski, Poljska, Kino Kozara-Rebecca
21:30 23:00 časova, Koncert Benda Post Scriptum (BL} - Kastel
23:00 02:00 časova, Koncert Benda Rot Front (Berlin) -Kastel
22:00 03:00 časova „House Flavour" DJ Samir Maslo (Beč) i DJ Woodie (BL) - Bar Mystique
06.05.2O08.
10:00 13:00 časova, Edukativni program, Muzički paviljon, park Petar Kočić
12.30 15:00 časova, Festivalski hitovi, 12, Nikita Mikhalkov,Rusija, Dječije pozorište
13:00 14:00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:30 15:30 časova, Studentski filmovi takmičarski program BLOK 2. Kino Kozara-Paradiso
14:00 16:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski prgram, Sami u četiri zida, Alexandra Westmeier, Njemačka, Kino Kozara-Rebecca
15:00 18:00 časova, Edukativni program, Muzički paviljon, park Petar Kočić
15:30 17:30 časova, Žene režiseri (Igrari takmičarski), Ništa lično, Larisa Sadilova, Rusija, Dječije Pozorište
16:00 18:00 časova, Film i smijeh, Šutka knjiga rekorda, Aleksandar Manić, Srbija/Češka, Kino Kozara-Paradiso
16:30 18:30 časova, Film i smijeh, Ne misli o tome, Gianni Zanasi, Italija, Kino Kozara-Rebecca
18:00 20:00 časova, Mir i tolerancija (Igrani takmičarski),Ovo je slobodan svijet, Ken Loach, V.Britanija/ltalija/Njemačka/Španija/Poljska, Dječije Pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Izgubljeni odmor, Lucie Kralova,Češka, Kino Kozara Paradiso
19:00 21:00 časova, Mir i tolerancija, Aleksandra, Aleksandr Sokurov, Rusija, Kino Kozara Rebecca
20:30 22:00 časova, Festivalski hitovi, Požuda, Oprez, Ang Lee, SAD/Kina/Tajvan/Hong Kong, Dječije Pozorište
21:00 23:00 časova, Žene režiseri, Ciganski karavan, Jasmine Dellal, SAD, Kino Kozara-Paradiso
22:00 00:30 časova, Koncert Esme Redžepove (Makedonija), Kastel
22:30 03:00 časova, „Balkan Beat" DJ Turro Diab (BL) - Bar Mystique
07.05.2OO8.
11:00 14:00 časova, Edukativni program, Balkan Film Fund prezentadja, predavač Lucia Rikkaki, Muzički paviljon,park Petar Kočić
12:30 15:00 časova, Festivalski hitovi, Požuda, oprez, Ang Lee, SAD/Kina/Tajvan/Hong Kong, Dječije pozorište
13:00 14:00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:30 15:30 časova, Studentski filmovi takmičarski program BL0K 3,Kino Kozara-Paradiso
14:00 16:00 časova, Djelići slvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Izgubljeni odmor, Lucie Kralova, Češka, Kino Kozara-Rebecca
15:00 18:00 časova, Edukativni program, Specijalni gost,Muzički paviljon, park Petar Kočić
15:30 17:30 časova, Mir i tolerancija (igrani takmičarski),Ovo je slobodan svijet, Ken Loach, V. Britanija/ltalija/Njemačka/Španija/Poljska.Dječije Pozorište
16:00 18:00 časova, Mir i tolerancija, Nevidljivi, Wim VVenders, Mariano Barroso, Isabel Coixet, Xavier Corcuera, Fernando Leon De Aranoa, Španija, Kino Kozara-Paradiso
16:30 18:30 časova, Žene režiseri, Ciganski karavan, Jasmine Dellal,SAD,Kino Kozara Rebecca
18:00 20:00 časova, Festivalski hitovi, Na ivici raja, Fatih Akin, Njemačka/Turska, Dječije Pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Problem sa komarcima i druge priče, Andrey Paounov, Bugarska, Kino Kozara-Paradiso
19:00 21:00 časova, Film i smijeh, Sutka knjiga rekorda,Aleksandar Manić, Srbija/Češka, Kino Kozara-Rebecca
20:30 22:00 časova, Žene režiseri (Igrani takmičarski), Ja sam iz Titovog Velesa, Teona Strugar Mitevska, Makedonija/Slovenija/Belgija/Francuska, Dječije pozorište
21:00 23:00 časova, Film i smijeh, Sanjajući Kaliforniju (nedovršeno), Cristian Nemescu, Rumunija, Kino Kozara-Paradiso
21:30 23:30 časova, Specijalni program, Om Shanti Om,Indija, Farah Khan, Kino Kozara-Rebecca
21:30 23:00 časova, Koncert grupe Kreč (BL)- Hard Rock Cafe
23:00 01:00 časova, Koncert grupeTechtle Mechtle (Prag) - Hard Rock Cafe
22:00 03:00 časova, „Blackout Lounge" (The Best OF Hip-Hop and R&B)"Dj Frx (Zagreb), Dj Chill (Zagreb) - Bar Mystique
08.05.2008.
11:00 14:00 časova, Edukativni program, Master Class Režija Odnos reditelj glumac, predavač Teona Strugar Mitevska,Akademija umjetnosti
13:00 14:00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:00 15:00 časova, Žene režiseri (Igrani takmičarski), Ja sam iz Titovog Velesa, Teona Strugar Mitevska,Makedonija/Slovenija/Beigija/Francuska, Dječije pozorište
13:30 15:30 časova, Studentski filmovi takmičarski program BL0K 4, Kino Kozara-Paradiso
14:00 16:00 časova, Specijalna projekcija, Dan Crvenog krsta, „Henry Dunant, Crveno na krstu", Dominique Othenin Girard, Francuska, Švajcarska, Austrija
15:30 17:30 časova, Festivalski hitovi, Na ivici raja, Fatih Akin, Njemačka/Turska, Dječije pozorište
16:00 18:00 časova, Specijalni program, Pati Smit: San o životu, Steven Sebring, Kino kozara-Paradiso
16.30 18:30 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film takmičarski program, Problem sa komarcima i druge priče,Andrey Paounov, Bugarska, Kino Kozara Rebecca
18:00 20:00 časova, Film i smijeh (Igrani takmičarski), Povratne boce, Jan Sverak, Češka, Dječije pozorište
18:30 21.30 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentami film takmičarski program, Suveniri, Shahar Cohen i Halil Efrat, Izrael, Kino Kozara-Paradiso
19:00 21:00 časova, Film i smijeh, Sanjajući Kalifoniju (nedovršeno), Cristian Nemescu, Rumunija, Kino Kozara-Rebecca
20:30 22:00 časova, Mir i toleranacija (Igrani takmičarski) Hadersfild, Ivan Živković, Srbija, Dječije pozorište
21:00 23:00 časova, Žene režiseri, Karamela, Nadine Labaki, Francuska/Liban, Kino Kozara Paradiso
21:30 23.30 časova, Mir i tolerancija, Nevidljivi, Wim Wenders, Mariano Barroso, Isabel Coixet, Xavier Corcuera, Fernando Leon De Aranoa, Španija, Kino Kozara-Rebecca
22:00 03:00 časova,„ln House Selection Session" Tom&Grade (Zagreb), Dj Spark (BL)- Klub Kruna
09.05.2008.
11:00 17:00 časova Edukativni program,Master class Gluma Razlika u glumačkim sredstvima na sceni i pred kamerom, predavač Mirjana Karanović,Akademija umjetnosti
13:00 14:00 časova, Press konferencija, Dom mladih Press centar
13:00 15:00 časova, Mir i tolerancija (Igrani takmičarski), Hadersfild, Ivan Živković, Srbija, Dječije pozorište
14:00 16:00 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film,takmičarski program, Suveniri, Shahar Cohen i Halil Efrat,Izrael, Kino Kozara-Rebecca
15:30 17:30 časova, Film i smijeh (Igrani takmičarski),Povratne boce, Jan Sverak, Češka, Dječije pozorište
16:30 18:30 časova, Žene režiseri, Karamela, Nadine Lebaki,Francuska/Liban, Kino Kozara -Rebecca
18:00 20:00 časova, Festivalski hitovi, Nema zemlje za starce, Ethan i Joel Coen, SAD, Dječje pozorište
18:30 21:00 časova, Djelići stvamosti, Dokumentarni film,takmičarski program, Magarac u Lahoreu, Faramanz K.Rahber, Australija, Kino Kozara-Paradiso
19:00 21:00 časova, Specijalni program, Pati Smit: San o životu, Steven Sebring, 5AD, Kino Kozara-Rebecca
Ulični performansi povodom Zatvaranja Festivala
Uoči zatvaranja, koncert grupe Afrodizijak + plesačice na kamionu koji će kružiti užim centrom grada.
21:00 21:30 časova, Ceremonija zatvaranja, Dječije pozorište
21:00 23:00 časova, Žene režiseri, Istraga, Iglika Triffonova,Bugarska/Holandija/Njemačka, Kino Kozara - Paradiso
21:30 23:00 časova, Film iznenađenja, Dječije pozorište
21:30 23:00 časova, Mir i tolerancija, Orkestar sa Trga Vitorio, Agostino Ferrente, Italija, Kino Kozara-Rebecca
10.05.2008.
16:00 18:00 časova, Projekcija nagrađenog studentskog filma, Kino Kozara-Paradiso
16:30 18:30 časova, Djelići stvarnosti, Dokumentarni film,takmičarski program, Magarac u Lahoreu, Faramanz. K.Rahber, Australija, Kino Kozara-Rebecca
18:30 21:00 časova, Projekcija nagrađenog dokumentarnog filma, Kino Kozara - Paradiso
19:00 21:00 časova, Žene režiseri, Istraga, Iglika Triffonova,Bugarska/Holandija/Njemačka, Kino Kozara-Rebecca
21:00 23:00 časova, Projekcija nagrađenog igranog filma,Kino Kozara-Paradiso
21:30 23:30 časova, Festivalski hitovi, Nema zemlje za starce, Ethan i Joel Coen, SAD, Kino Kozara Rebecca.

среда, април 16, 2008

22. April - Proslava dana Grada Banja Luke

Kao što je poznato,Banjaluka slavi 22. april kao dan Grada.Kao i svake godine taj dan će biti obilježen raznim kulturno-umjetnički,sportskim i raznim drugim programima.
Povodom proslave dana Grada,tu je i izjava Gradonačelnika:
„U obilježavanje Dana grada želimo da uključimo građane, nevladin sektor i sve druge koji žele da učestvuju u programu proslave 22. aprila, jer taj dan ne slavi samo gradska vlast nego svi Banjalučani“, kazao je gradonačelnik Davidović, koji je tim povodom i održao, 14. aprila ove godine, sastanak sa predstavnicima javnih službi, kulturnih, sportskih i nevladinih organizacija, kao i drugim učesnicima u Programu obilježavanja Dana grada.
Gradonačelnik je podsjetio, da je bilo prekida u obilježavanju Dana grada, ali da je od 2001. godine ponovo počeo da se proslavlja taj dan.
Povodom 22. aprila u Banju Luku će doputovati i delegacije gradova-partnera, a kako je najavio gradonačelnik Davidović na taj dan biće potpisan i Sporazum o saradnji između Banje Luke i Sremske Mitrovice.
Na centralnoj manifestaciji-svečanoj akademiiji, koja će biti održana 22. aprila, biće dodijeljene nagrade pojedinicima i kolektivima za ono što su uradili za grad prethodne ili prethodnih godina. . A tu je i kompletan
PROGRAM PROSLAVE 22. APRILA - DANA GRADA BANjA LUKA
16. APRIL 2008. godine (SRIJEDA)
Međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva „Inost mladih 2008"
Organizator: Savez inovatora RS i Udruženje inovatora Banjaluke
Vrijeme i mjesto održavanja: Banjalučki velesajam, 16.04. - 19.04.2008. godine
Otvaranje izložbe: 16.04.2008. godine u 11,00 časova Banjalučki velesajam
17. APRIL 2008. godine (ČETVRTAK)
Međunarodna atletska ulična trka „Banja Luka 2008"
Organizator: Atletski klub „Borac"
Vrijeme i mjesto održavanja: Trg Krajine, 17.04.2008. godine
Otvaranje trke: 17.04.2008. godine u 14,00 časova Trg Krajine
18. APRIL 2008. godine (PETAK)
Izložba „Knez Pavle Karađorđević, kraljevski namjesnik 1934.-41."
Organizator: Arhiv RS
Vrijeme i mjesto održavanja: 14.04.-30.04.2008. Univerzitet „Arekop" Banja Luka
Otvaranje izložbe: 18.04.2008. godine u 18,00 časova
19. APRIL 2008. godine (SUBOTA)
7. međunarodni festival tamburaških orkestara „Veče uz tamburu"
Organizator: Tamburaški orkestar Banja Luka
Vrijeme i mjesto održavanja: 18.04.2008. godine u 19,00 časova Muzički paviljon
Otvaranje takmičenja: 19.04.2008. godine u 20,00 časova Banski dvor
1. međunarodni susret „Оld timer Citroen vozila - Banja Luka 2008"
Organizator: AMD „Krajina"
Mjesto održavanja: Trg Krajine, 19.04.2008. godine
Otvaranje manifestacije: 19.04.2008. godine, od 18 do 20 časova
5. međunarodni IDSF turnir u latinoameričkim i standardnim plesovima „Banja Luka Open 2008"
Organizator: Plesni klub „Gema"
Vrijeme i mjesto održavanja: SD „Borik"
Finale turnira: 19.04.2008. godine u 20,00 časova
Ekipno prvenstvo srednjih škola u šahu
Organizator: Škola šaha „Mala rokada"
Vrijeme i mjesto održavanja: 19.04.2008. godine Gimnazija
Otvaranje takmičenja: 19.04.2008. godine u 11,00časova Gimnazija
Auto trka - „Off road rally 4 x 4"
Organizator: Auto-moto klub „Banjaluka"
Vrijeme i mjesto održavanja: 19. i 20.04.2008. godine, Banja Luka-Čelinac-Laktaši
Otvaranje takmičenja: 19.04.2008. godine u 10,00 časova, Automotodrom Zalužani
„Ljepši grad i humanost"
Organizator: Organizacija amputiraca „Udas"
Vrijeme i mjesto održavanja: 19.- 22.04. prostorije „Udas"-a
Vrijeme promocije: 19.04.2008. godine u 10,00 časova Galerija „Udas"-a
19. tradicionalni marš na Mrakovicu - stazama Kozarskog odreda
Organizator: Subnor BL - mjesna organizacija Potkozarje
Vrijeme i mjesto održavanja: 19.04.2008. godine Karalići - Mrakovica
Vrijeme i mjesto okupljanja: od 06,00 - 06,10 časova kod groblja u Karalićima
Međunarodni košarkaški turnir i jubilej ŽKK „Borac IEFK"
Organizator: ŽKK „Borac IEFK"
Mjesto održavanja: SD „Obilićevo" 19. i 20.04.2008. godine
Otvaranje turnira: 19.04.2008. godine SD „Obilićevo"
20. APRIL 2008. godine NEDJELjA)
„Banjalučka transverzala", Trešnjik - Šibovi
Organizator: Planinarsko društvo „Kozara"
Vrijeme i mjesto održavanja: 20.04.2008. godine, Planinarski pohod narelaciji
TO „Bosna" - Trešnjik - Šibovi Početak: 09,00 časova ispred Tvornice obuće „Bosna"
Međunarodni karate turnir „Banjaluka-Open 2008"
Organizator: Karate klub „Sinđelić"
Vrijeme i mjesto održavanja: SD „Borik" 20.04.2008. godine
Otvaranje turnira: SD „Borik" 20.04.2008. godine u 9,30 časova
Lov ribe udicom na plovak
Organizator: Sportsko - ribolovno društvo „Banjaluka"
Vrijeme i mjesto održavanja: 20.04.2008. godine u 10,00 časova Jezero u Trnu
„3. otvoreno prvenstvo Republike Srpske u dinamičkoj apnei sa perajama"
Organizator: Ronilački klub „Buk"
Mjesto održavanja: BRC „Šeher"
Otvaranje takmičenja: BRC „Šeher" 20.04.2008. godine u 10,30 časova
Kajak kanu i rafting trka povodom Dana Grada Banja Luka
Organizator: Kajak kanu klub „Vrbas" i Rafting klub „Kanjon"
Vrijeme i mjesto održavanja: 20.04.2008. godine Rekavice-Kanjon
Otvaranje takmičenja: Rafting klub „Kanjon" 20.04.2008. godine u 10,00 časova
„Obilježavanje 22. aprila"
Organizator: Zajednica udruženja građana „Banjaluka"
Vrijeme i mjesto okupljanja: 20.04.2008. godine Trešnjik- Spomenik na Banj brdu od 09,00 do 14,00 časova
Međunarodni šahovski ženski turnir „Banja Luka 2008"
Organizator: Centar za razvoj i unapređenje šaha „Gambit"
Vrijeme i mjesto održavanja: 20.04.2008. godine u 12,00 časova Muzički paviljon
21. APRIL 2008. godine (PONEDJELjAK)
POLAGANjE VIJENACA
10,00 časova - Groblje „Sveti Pantelija"
10,00 časova - Spomen kosturnica „Novo groblje"
11,00 časova - Spomenik žrtvama Jasenovca
11,00 časova - Spomenik palim borcima na Banj Brdu
12,00 časova - Spomenik palim borcima NOR-a
SPORTSKI I KULTURNI SADRŽAJI
„Univerzitetske sportske igre Banjaluka 2008"
Organizator: Studentska organizacija Banja Luka
Vrijeme i mjesto održavanja: 21.- 30.04.2008. godine USC „Nikola Tesla"
Otvaranje sportskih igara: 21.04.2008. godine u 14,00 časova USC „Nikola Tesla"
2. međunarodna biciklistička trka „Beograd-Banja Luka"
Organizator: Biciklistički klub „BSK"
Mjesto održavanja: cilj i dolazak u Banjaluku 21.04. od 15,30 do 16,00 časova
Otvaranje kancelarije Omladinskog savjeta BL, prezentacija idejnog rješenja opremanja Doma omladine, organizovanje izložbe i muzičko veče mladih
Organizator: Omladinski savjet Banja Luka
Vrijeme i mjesto održavanja: 21.04.2008. godine
Dom omladine
Otvaranje i početak svečanosti: 21.04.2008. godine u 17,00 časova Dom omladine
Koncert Banjalučanki - poklon gradu
Organizator: „Art puls"
Vrijeme i mjesto održavanja: 21.04.2008. godine Muzički paviljon
Početak koncerta u 19,00 časova
Promocija knjige „Tamo preko Vrbasa" autora Tome Marić
Organizator: Izdavačka kuća „NTV" Banja Luka Vrijeme i mjesto održavanja: 21.04.2008. godine u 19,00 časova
Ugostiteljska škola
22. APRIL 2008. godine (UTORAK)
Biciklistička ulična trka „Banja Luka 2008"
Organizator: Biciklistički klub „BSK" Vrijeme i mjesto održavanja: Trg Krajine 11,00 časova Otvaranje trke: Trg Krajine 22.04.2008. godine u 11,00časova
Izložba „U čast španskih boraca"
Organizator: Muzej istorije Jugoslavije
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine Muzej RS
Otvaranje izložbe: 22.04.2008. godine u 17,00 časova
Promocija golbala u školama (igra za slijepe sa zvučnom loptom)
Organizator: Društvo za sport i rekreaciju slijepih „Vid" Vrijeme i mjesto održavanja: OŠ „B.Stanković" u 10,30 časova
OŠ „M.Crnjanski" u 12,30 časova
Turnir u streljaštvu lica sa onesposobljenjem
Organizator: Streljački klub „Udas"
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04. Gradska streljana - Sklonište centar
Otvaranje turnira: 22.04.2008. godine u 10,00 časova Gradska streljana
Turnir prijateljstva- međunarodni turnir košarke u kolicima
Organizator: Košarkaški klub invalida „Vrbas"
Vrijeme i mjesto održavanja: OŠ „B.Stanković", 22. i 23.04.2008. godine
Otvaranje turnira: 22.04.2008. godine u Ščasova OŠ „B.Stanković"
Promocija banjalučkog karnevala
Organizator: Primera BL
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine od 10,00 - 11,30 časova
Muzički paviljon Otvaranje manifestacije: 22.04.2008. godine u 10,00 časova Muzički paviljon
Koncert dječijeg hora „Vrapčići" - poklon gradu
Organizator: Dječiji hor „Vrapčići"
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine Muzički paviljon
Otvaranje manifestacije: 22.04.2008. godine u 12,00 časova
„Najmlađi voljenom gradu"
Organizator: Centar za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine Muzički paviljon
Otvaranje manifestacije: 22.04.2008. godine u 10,00 časova Muzički paviljon
Koncert banjalučkih bendova -Kultura zvuka 6
Organizator: Udruženje nezavisnih stvaralaca „Geto"
Mjesto održavanja: Studentski klub „Indeks" 22.04.2008. godine
Vrijeme održavanja: 22.04.2008. godine od 20 do 24 časova
Aktivnosti Saveza udruženja za zaštitu životne sredine povodom obilježavanja „22. aprila" i „Dana planete Zemlje"
Organizator: Savez udruženja za životnu sredinu Grada Banja Luka „Aleja" Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine od 10,00-15,00 časova Trg Krajine
Aktivnosti Odreda izviđača „22. april" povodom obilježavanja „22. aprila - Dana Grada" i imendana Odreda
Organizator: Odred izviđača „22. april"
Vrijeme i mjesto održavanja: 22.04.2008. godine od 14,00-23,00 časa Abacija
Svečana smotra Odreda: 22.04.2008. godine u 14,00 časova Abacija
24. APRIL 2008. godine (ČETVRTAK)
Otvaranje odjeljenja biblioteke „Starčevica"
Organizator: Narodna i univerzitetska biblioteka RS
Vrijeme i mjesto održavanja: 24.04.2008. godine Starčevica (ul. Save Ljuboje br. 2)
Otvaranje manifestacije: 24.04.2008. godine u 12,00 časova
25. APRIL 2008. godine PETAK)
5. međunarodni turnir za mlađe kategorije Banja Luka 2008 -„Više od rukometa"
Organizator: Škola rukometa „Cepelin"
Mjesto održavanja: SD „Borik" 25.,26. i 27.04.2008. godine
Otvaranje turnira: 25.04.2008. godine u 17,00 časova
26. APRIL 2008. godine (SUBOTA)
2. otvoreni šahovski vikend turnir „Banja Luka 2008"
Organizator: Šahovski klub „Kaisa"
Mjesto održavanja: Hotel „Bosna"
Otvaranje turnira: 26.04.2008. godine u 12 časova..