понедељак, септембар 01, 2008

Raspisan oglas za Stipendije "Petar Kočić " za 2008.

Kao i svake godine,Grad Banjaluka tj Administrativna služba grada raspisala je konkurs za dodijelu stipendija iz gradskog fonda Petar Kočić. Za one koji ne znaju, Grad iz ovog fonda svake godine daje stipendije srednjoškolcima i studentima Javnih Fakulteta koji naravno zadovoljavaju uslove postavljene u konkursu.Iako iznos i nije nešto prevelik pozivam sve srednjoškolce i studente koji ispunjavaju kriterijume da se prijave na konkurs jer svaka marka dobro dođe...
Tu je kompletan
"OGLAS o stipendiranju redovnih učenika i studenata iz gradskog Fonda "Petar Kočić"
. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti Javnih visokoškolskih ustanova ako ispune propisane uslove:
I Opšti uslovi:
1. da imaju prijavljeno prebivalište na području grada Banja Luka najmanje četiri
godine prije podnošenja zahtjeva,
2. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije,

3. da ne pohađaju srednju školu (upisane struke) ili visokoškolsku ustanovu
(upisanog studijskog programa) van grada Banje Luke, ako takve škole i javne visokoškolske
ustanove postoje u Banjoj Luci, te da ne pohađaju privatnu visokoškolsku ustanovu ili koledž,
4. da su nakon završnog razreda srednje škole, upisali prvu godinu studijskog
programa koji se izvodi na organizacionim jedinicama javne visokoškolske ustanove, prvi
put najkasnije u roku od dvije školske godine.
II Posebni uslovi
1. da su djeca palih boraca, ratnih vojnih invalida I, II, III i IV grupe, djeca civilnih
žrtava rata i civilne žrtve rata,
- pravo na stipendiju stečeno po ovom osnovu ostvaruju u periodu dok su redovni
učenici srednjih škola ili redovni studenti;
2. učenici srednjih škola II, III i IV razreda, koji su poslednje tri godine školovanja
završili sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem;
- izrazito marljivi studenti koji su tokom poslednje tri godine studija postigli
uspjeh sa prosječnom ocjenom najmanje 9,0 ;
- studenti javne visokoškolske ustanove za studijske programe koji se izvode na Elektrotehničkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Šumarskom, Tehnološkom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, koji su izrazito marljivi, a u poslednje tri godine studija ostvarili rezultate sa prosječnom ocjenom najmanje 8,5.
(Prilikom dodjele stipendije studentima, boduje se uspjeh poslednje tri školske godine, tj. uzima se u obzir iuspjehu srednjoj školi za studente nižih godina studija).
3. učenici srednje škole i studenti bez oba roditelja, učenici srednje škole i
studenti bez roditeljskog staranja, te učenici srednje škole i studenti koji su djeca
samohranih roditelja, a rješenjem Centra za socijalni rad imaju status socijalno ugroženi.
4. učenici srednje škole i studenti, koji su kao osobe sa invaliditetom korisnici
prava na tuđu njegu i pomoć, utvrđenog rješenjem Centra za socijalni rad Banja Luka.
Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju najmanje jedan od gore pobrojanih posebnih uslova za sticanje prava na stipendiju.
Iznos stipendija za sve učenike je 70,00 KM, za studente prve i druge godine studija je 100,00 KM, a za studente treće i viših godina 130,00 KM.

Popunjen obrazac prijave sa potrbnim dokumentima, treba predati u prijemnu kancelariju (broj 16) Administrativne službe grada Banja Luka;
- učenici od 01.09.2008. do 01.10.2008. godine,
- studenti od 01.09.2008. do 20.11.2008. godine.
Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Administrativnoj službi Grada, a nalaze se i na internetu, na oficijelnoj stranici Grada Banja Luka,
Sve informacije se mogu dobiti na oficijelnoj internet prezentaciji Grada Banja Luka,a za dodatna pojašnjenja, i na telefon Administrativne službe grada broj: 051/244-444 lokal 706 i 496 ili direktno u kancelariji broj 23.

1 коментар:

Анониман је рекао...

ZAKASNILA SAM OBNOVITI ZAHTJEV ZA STIPENDIJU ZA UČENIKA DRUGOG RAZREDA, PA VAS PITAM DALI SE ZAHTJEV UVAŽAVA JER JE VEĆ PRIMAO PROŠLE GODINE STIPENDIJU