петак, фебруар 29, 2008

Novi sistem naplate parkinga u Banjaluci

Kao i većina velikih gradova u regionu i čitavom svijetu Banjaluka, tačnije Gradska Uprava je odlučila da promjeni dosadašnji način naplate usluga parkiranja u gradu uvodeći zone parkiranja sa različitim tarifama. Dosadašnji način naplate je bio jedinstven za svaki dio grada i to za naplatu putem automata je bilo 0.50 KM za prvi sat dok za svaki naredni 1 KM, a za ručnu naplatu je bilo 1 KM za čitav dan. Očigledno su u Gradskoj Upravi shvatili da bi mogli prikupiti više novca uvođenjem zona i samim tip poskupljenjem ovih usluga. Novi način naplate je već stupio na snagu i na samim parking aparatima su označene zone. Čitavo objašnjenje i novi cjenovnik možete pročitati ispod:

I tarifna zona obuhvata:
a) Zatvorena parkirališta: „Galerija“, „Zenit“, „Auto škola“, „Kralja I Petra Karađorđevića“ , „Tržnica“ i „Hotel Palas“
b) Otvorena parkirališta: u ulicama Bana T. Lazarevića, Sprska, Kralja Alfonsa XIII, I. F. Jukića, Sime Šolaje, Gajeva, Gajeva, Ive Lole Ribara.
II tarifna zona obuhvata:
a) Zatvorena parkirališta : „Autobuska stanica“ , „Kastel“, „Medicinska Elektronika“ i „Šoping Centar“ .
b) Otvorena parkirališta: u ulicama Marije Bursać, Milana Tepića, Save Mrkalja, Branka Radičevića, Grčka, Nikole Tesle, Zdravka Čelara, Vojvode Momčila i Zdrave Korde.
CIJENA PARKIRANJA
1. Cijena parkiranja na parkiralištima u 1. Zoni je 1.00 KM za svaki čas parkiranja, a cjelodnevna karta za parkiranje iznosi 5,00 KM
2. Cijena parkiranja na parkiralištima u 2. Zoni je 0.50 KM za svaki čas parkiranja, a cijelodnevna karta za parkiranje iznosi 3,00 KM.
3. Cijena mjesečne parking karte, oja se može koristiti na svim parkiralištima, osim u javnoj garaži, iznosi 100,00 KM, a godišnje 1.000,00 KM
4. Cijena mjesečne parking karte koja se može koristiti samo na parkiralištima u 2. Tarifnoj zoni iznosi 40,00 KM.
Kartu za parkiranje korisnik parking kupuje na automatu za naplatu parkiranja

Godišnje, mjesečne i čip karte za parkiranje kupuje se u prostorijama Odsjeka za Parkinge i Garaže ( Kralja Alfonsa XIII br. 26)

Cijena parkiranja u Javnim garažama iznosi:
0,50 KM za svaki započetih 30 minuta parkiranja
5,00 KM dnevna karta, važi 24 sata od vremena kupovine
20,00 KM petodnevna karta
40,00 KM desetodnevna karta
60,00 KM petnestodnevna karta
100,00 KM mjesečna karta
Tu je i mapa sa označenim parkiralištima:

Нема коментара: