субота, јануар 05, 2008

Počela legalizacija bezpravno izgrađenih građevina u Banjaluci

Kao što sam već pisao krajem oktobra od 01.01.2008. godine u Banjaluci počinje legalizacija bespravno izgrađenih građevina na području grada. Znači legalizacija je počela i trajaće tačno šest mjeseci , tj do do tada građani moraju podnijeti zahtjev za legalaziciju jer nakon isteka ovog roka gubi se pravo na podnošenje zahtjeva.
Gradska Uprava je u svrhu ovoga otvorila info telefona 051/244-473 gdje građanai mogu da se obrate za sve što im je nejasno. Takođe građani se mogu obratiti i u svoje mjesne zajednice ili u kancelariju broj 19 u zgradi Gradske Uprave gdje mogu dobiti razne brošure, i podići obrazac zahtjva za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina - kako je saopšteno iz Odsjeka za odnose s javnošću.
Ono što je još veoma bitno jeste dokumentacija koja je potrebna,a to je:Uz zahtjev za legalizaciju prilaže se: zemljišno-knjižni izvadak, ugovor ili odgovarajući akt nadležnog državnog organa ili suda, kao i drugi dokaz koji služi kao osnov za sticanje prava vlasništva; posjedovni list; kopija katastarskog plana; ažuran geodetski snimak - sa skicom parcele, objektima i površinom objekata; potvrda o postojanju objekta (aerofotogrametrijski snimak); fotografija građevine; eventualne saglasnosti, propisane članom 71. stav 1. tač. d), đ) i e) Zakona o uređenju prostora. Nakon izdavanja naknadne urbanističke saglasnosti, investitor dostavlja i: projekat izvedenog objekta – dva primjerka; dokaz o pravu vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o kupoprodaji, o poklonu, rješenja nadležnih državnih organa, sudova, i dr. dokazi koji služe kao osnov za sticanje prava vlasništva), odnosno ugovor o zakupu zemljišta, ili dokaz o pravu korišćenja zemljišta za objekte koji se privremeno zadržavaju i posebne saglasnosti za slučajeve utvrđene drugim propisima.
Tu je i čitavo obavještenje iz Odsjeka za odnose sa javnošću:
Prema Odluci o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području grada, vrši se legalizacija bespravno izgrađenih građevina na području Banje Luke, koje su izgrađene do okončanja aerofotogrametrijskog snimanja, odnosno do 18.juna 2004. godine. Postojanje bespravno izgrađenih građevina utvrđuje se isključivo na osnovu aerofotogrametrijskog snimka. Važno je napomenuti i to, da se ovom Odlukom tretiraju svi objekti na području grada, pa tako i objekti izgrađeni van urbanog dijela.
Bespravno izgrađenim ne smatraju se sljedeće građevine: građevine izgrađene prije 1969. godine, u gabaritima koji su snimljeni aerofotogrametrijski - 1969. godine; građevine izgrađene prije 31.05.1974. godine, na području za koje (prema tada važećim propisima) nije bilo potrebno odobrenje za izgradnju, čije su granice prikazane na karti-koja je sastavni dio ove odluke, a za koje investitor posjeduje uvjerenje nadležnog organa, ili pribavi potvrdu o postojanju objekta kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, PJ Banja Luka; građevine za koje investitor posjeduje rješenje o sanaciji.
Postupak legalizacije bespravno izgrađenih građevina pokreće se po zahtjevu ovlaštenog lica (investitor bespravno izgrađene građevine, ili lice koje je bespravno izgrađenu građevinu steklo na drugi - zakonom propisan način), za izdavanje naknadnog rješenja o urbanističkoj saglasnosti, naknadnog rješenja o odobrenju građenja, odnosno rješenja o privremenom zadržavanju. Po prethodno pribavljenom rješenju o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, investitoru se izdaje naknadno rješenje o odobrenju građenja, odnosno rješenje o privremenom zadržavanju.
Zahtjev za legalizaciju podnosi se Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe Grada Banja Luka u roku od šest mjeseci od dana primjene odluke. Istekom ovog roka, gubi se pravo na podnošenje zahtjeva.
Kao što sam već rekao o legalizaciji sam već pisao tako da tamo možete pronaći nekoliko važnih stvari kao što su Uputstvo za primjenu Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina na području Grada Banjaluka, Zone gradskog građevinskog zemljišta........

1 коментар:

Анониман је рекао...

Da li mozete da objavite ukupan broj bespravno sagradjenih objekata na podrucju grada Banja Luke? Koliki je to broj na području naselja Petrićevac, Lauš, Rakovačke bare i Lauš.

Hvala